۳۳ معدنچی شیلی كه ۱۷ روز قبل در پی تخریب معدنی در عمق ۶۸۸ متری، زیر آوار مدفون شده بودند، زنده نجات یافتند.

«سباستین پینرا» ـ رییس جمهور شیلی ـ در حالی كه كاغذی را كه معدنچیان گرفتار در زیر آوار با زحمت به خارج از معدن رسانده بودند، در دست گرفته بود، با شعف وصف‌ناپذیری، گفت: تمامی آن‌ها، هر ۳۳ تن زنده هستند. ما هم اكنون تلاش می‌كنیم آن‌ها را از زیر آوار بیرون بكشیم.

وی خاطرنشان كرد: ۱۷ روز پیش هنگامی كه معدن ریزش كرد و ۳۳ معدنچی درون آن گرفتار شدند.

احتمال دادیم همگی آ‌نها كشته شده باشند. به همین دلیل، بر روی یك تپه ۳۳ پرچم به یاد آنها بر افراشته و سرود ملی نیز خوانده شد، اما امروز من و تمام شیلی از این موضوع كه آنها زنده هستند، بسیار خوشحالیم.

این معدنچیان در عمق ۶۸۸ متری گیر افتاده‌اند و تنها راه ارتباطی با آن‌ها یك تونل ۶۸ سانتیمتری است كه روز گذشته آن‌ها موفق شدند، حفر كنند.

ماموران امداد و نجات كپسول‌هایی حاوی آب، غذا و اكسیژن را از داخل این تونل به ۳۳ معدنچی منتقل كردند و یك وسیله ویدیویی و پخش صدا هم در اختیار این افراد قرار دادند تا بتوانند با خارج تماس حاصل كنند.