آفتاب

تهرانی‌ها از آلودگی هوا به دادستان كل كشور شكایت كردند

تهرانی‌ها از آلودگی هوا به دادستان كل كشور شكایت كردند

اصل ۵۰ قانون اساسی به شهروندان ایران این حق را داده است و به صراحت هر نوع فعالیت‌ اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند را ممنوع اعلام کرده بود.

کد N603422

وبگردی