آفتاب

رویگری: قرارنیست میرحسین موسوی شوم!

رویگری: قرارنیست میرحسین موسوی شوم!

رضا رویگری اخبار منتشر شده در برخی رسانه هامبنی بر اینكه قرار است نقش میرحسین موسوی؛ به عنوان یكی از كاندیدهای ریاست جمهوری را بازی كند، تكذیب كرد.

کد N606280

وبگردی