تحقیقات جدید نشان داد آشپزی کردن بر روی اجاق‌های گازی خطر ابتلا به برخی از انواع سرطان را افزایش می دهد.

پژوهشگران نروژی دریافتند آشپزی کردن بر روی اجاق‌های گازی، بخارات و سموم سرطان زای بیشتری را تولید می کند و خطر ابتلا به برخی از انواع سرطان را افزایش می دهد.

پژوهشگران با کباب کردن گوشت بر روی اجاقهای گازی و برقی متوجه شدند که سموم و بخارات سمی تشکیل شده در زمان طبخ غذای بر روی اجاقهای گازی بیشتر است.

همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیقات به عمل آمده در این خصوص که به صورت آنلاین در « بهداشت محیطی و شغلی» به چاپ رسید، مشخص شد که به همین دلیل خطر ابتلا به سرطان بالاخص در آشپزها و سرآشپزهای حرفه ای نسبت به کسانی که در منزل آشپزی می کنند بیشتر است که این امر به وجود فنهای مخصوص تخلیه بو موسوم به هود در آشپزخانه های خانگی است که بخارات و سموم ناشی از آشپزی بر روی گاز را به بیرون تخلیه می کنند.

پژوهشگران استفاده از هود را بهترین راهکار برای مقابله با بخارات سمی ناشی از آشپزی به این شیوه عنوان می کنند.