دكتر محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور ایران در سخنان خود در اجلاس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی NPT كه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورك برگزار شده است، به ارائه پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران در مورد بازنگری ان‌.پی‌.تی و مشكلات كنونی معاهده ان‌.پی‌.تی پرداخت.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایسنا، رییس‌جمهور با اشاره به اهمیت كنفرانس بازنگری ان‌.پی‌.تی گفت: بدون تردید كنفرانس بازنگری ان‌.پی‌.تی از مهمترین نشست‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.

رییس جمهور با اشاره به اهمیت تامین امنیت گفت: پیامبران الهی در پرتو ایمان به خدا به دنبال دستورالعمل‌هایی بودند كه اجرای آن ضامن زندگی آرام و امن در دو جهان باشد و از دیدگاه آنان جامعه‌ آرمانی جامعه‌ای است كه مبتنی بر توحید، عدالت و مملو از امنیت، عشق و برادری باشد.

وی با بیان اینكه بدون احساس امنیت پایدار، امكان برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای پیشرفت و رفاه وجود ندارد، ‌گفت: امروز نشانه‌ای از بهبود امنیت و كاهش فضای تهدید مشاهده نمی‌شود و به دلیل دور شدن برخی از دولت‌ها از تصمیمات انبیای الهی و توحید، تهدیدهای هسته‌یی بر تمام جهان سایه افكنده است و هیچ كس احساس امنیت نمی‌كند و برخی از دولت‌ها در راهبرد خود بمب هسته‌یی را عامل ثبات خود مطرح می‌كنند كه این یكی از اشتباهات آنان است.

رییس جمهور افزود: بمب هسته‌یی به هر بهانه‌ای تولید و نگهداری شود، اقدامی خطرناك است؛ چرا كه اولا كشور محل تولید را ناامن می‌كند، به خاطر دارید كه جابجایی یك موشك مجهز به كلاهك هسته‌یی با هواپیما از یك پایگاه به پایگاه دیگر در خاك آمریكا چقدر مخاطره‌آمیز بود و موجب نگرانی مردم آمریكا شد.

رییس‌جمهور با بیان اینكه تنها كاربرد سلاح هسته‌ای، نابودی تمام موجودات زنده و محیط زیست است و اثرات مخرب آن بر روی نسل‌های بعد و تا صدها سال باقی می‌ماند، گفت: بمب هسته‌یی آتشی علیه بشریت است نه سلاح دفاعی و دانش بمب هسته‌یی نه تنها افتخارآمیز نیست، بلكه زشت و شرم‌آور است و در واقع تهدید به استفاده‌ی آن شرم‌آور و كاربرد آن با هیچ جنایت تاریخی قابل قیاس نیست و كسانی كه از بمب اتم علیه كشورها استفاده كرده‌اند منفورترین افراد تاریخ در نزد ملت‌ها محسوب می‌شوند. سازمان ملل متحد و خصوصا شورای امنیت طی بیش از ۶۰ سال نتوانستند امنیت پایدار و احساس امنیت را بر روابط بین‌الملل حاكم كنند.

رییس‌جمهور گفت: سایه‌ی تهدید و انباشت سلاح هسته‌یی و بدتر از همه، سیاست‌های اعمالی از ناحیه چند دولت توسعه‌طلب، چشم‌انداز مناسبات بین‌المللی را برای همه مبهم ساخته است و فضای عمومی جوامع متاثر از فضای تهدید و ناامنی است. خلع سلاح و عدم اشاعه محقق نشده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انجام وظایف خود موفق نبوده است. در ۴۰ سال اخیر برخی از دولت‌ها از جمله رژیم صهیونیستی به سلاح اتمی مجهز شده‌اند، علت چیست؟ علت را باید در سیاست‌ها و اقدامات چند دولت خاص و ناكارآمدی و عدم توازن در اركان ان‌.پی‌.تی جستجو كرد.

رییس‌جمهور در ادامه سخنان خود در اجلاس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی NPT در مقر سازمان ملل متحد به ناكارآمدی و عدم توازن در اركان ان‌.پی‌.تی و سیاست‌ها و اقدامات چند دولت خاص اشاره كرد و گفت: یكی از این عوامل ناكارآمدی، برتری‌جویی است. از نگاه پیامبران الهی و تمام اندیشه‌های انسانی، برتری و سعادت و كمال انسان به اخلاق، پاكی و خدمتگزاری به هم‌نوع است. ولی متاسفانه برخی از دولت‌ها با تكیه بر تئوری تنازع برای بقاء، برتری خود را در داشتن سلاح‌های هسته‌یی، تهدید و سركوب دیگران و رقابت تسلیحاتی می‌دانند و در واقع بزرگترین اشتباه آنان این است كه قدرت را منشاء حق می‌دانند.

به گزارش ایسنا، رییس‌جمهور عامل دوم را سیاست تولید و بكارگیری سلاح هسته‌یی عنوان كرد و گفت: اولین سلاح‌های هسته‌یی توسط دولت آمریكا ساخته شد و این اقدام به ظاهر باعث برتری آمریكا و متحدانش در جنگ جهانی شد، ولیكن خود عامل توسعه‌ی سلاح‌های هسته‌یی و مسابقه تسلیحاتی شد و در واقع تولید و انباشت و ارتقای كیفی سلاح‌های هسته‌یی در یك كشور بهترین توجیه برای توسعه‌ی سلاح‌هایی هسته‌یی از سوی دیگران است كه ما در ۴۰ سال اخیر شاهد این موضوع بودیم.

وی عامل سوم را، استفاده از سلاح‌های هسته‌یی به عنوان عامل بازدارندگی عنوان كرد و گفت: این خود عامل توسعه‌ی رقابت‌های تسلیحاتی است و در واقع بازدارندگی با این دیدگاه مستلزم داشتن دست برتر در كیمیت و كیفیت این سلاح است كه خود به رقابت‌های هسته‌یی دامن زده است. بنابر اخبار منتشر شده بیش از ۲۰هزار كلاهك هسته‌یی در دنیا وجود دارد كه نیمی از آن متعلق به آمریكاست.

احمدی‌نژاد مسئله چهارم را تهدید به استفاده از سلاح هسته‌یی توسط برخی از كشورها عنوان كرد و گفت: متاسفانه دولت آمریكا هم از سلاح هسته‌یی استفاده كرده و برخی از كشورها را نیز به استفاده از این سلاح علیه‌شان تهدید كرده است. رژیم صهیونیستی نیز دائم كشورهای خاورمیانه را تهدید می‌كند.

رییس‌جمهور استفاده ابزاری و یك‌جانبه از شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را یكی دیگر از این موارد عنوان كرد و گفت: برخی دولت‌ها با امتیازات ویژه در بالاترین سطح تصمیم‌گیری حضور دارند و علیه روح ان‌.پی‌.تی و اعضای فاقد سلاح اتمی و اعضایی كه به دنبال استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌یی هستند، تصمیم‌گیری می‌كنند و از این امتیاز بهره‌برداری می‌كنند و این رفتار ناعادلانه بر اساس تكرار به یك روند تبدیل شده و تاكنون هیچ یك از اعضای آژانس كه فاقد سلاح هسته‌یی هستند، نتوانستند بدون تحمل فشارها و تهدیدات از حقوق قانونی خود جهت استفاده صلح‌آمیز هسته‌یی استفاده كنند و علیرغم صراحت ماده شش معاهده و اساسنامه آژانس، تاكنون یك گزارش در مورد تاسیسات سلاح‌های هسته‌یی آمریكا و متحدانش از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر نشده است و برنامه مصوب و جامعی برای خلع سلاح وجود ندارد و تحت فشارهای این دولت‌ها به بهانه‌های گوناگون قطعنامه‌های متعددی علیه اعضای فاقد سلاح هسته‌یی كه به دنبال استفاده صلح‌آمیز از این انرژی هستند، با قصد تضییع حقوق آنها صادر شده است.

احمدی‌نژاد عامل ششم را اعمال معیارهای چندگانه نسبت به این موضوع عنوان كرد و گفت: از طرفی می‌بینیم كه رژیم صهیونیستی كلاهك‌های هسته‌یی ذخیره می‌كند، آغاز كننده چندین جنگ بوده، مردم و كشورهای منطقه را تهدید می‌كند، عامل ناامنی است و از سوی دولت آمریكا و متحدانش به صورت مطلق حمایت می‌شود و به آن كمك‌های لازم برای توسعه‌ی سلاح صورت می‌گیرد؛ اما همان دولت‌ها به بهانه‌ كذب انحراف در فعالیت‌های صلح‌آمیز دیگران و بدون ارائه یك سند مفید انواع فشارها را به اعضای آژانس وارد می‌كنند.

رییس‌جمهور عامل هفتم را یكسان معرفی كردن سلاح اتمی با انرژی اتمی عنوان كرد و گفت: متاسفانه برخی از كشورها سعی دارند كه این دو مقوله را یكسان معرفی كنند.

وی با اشاره به كاربرد انرژی صلح‌آمیز هسته‌یی در عرصه‌هایی مانند پزشكی، كشاورزی و صنعت،‌گفت: بزرگترین ظلمی كه دارندگان سلاح‌های هسته‌یی انجام می‌دهند،‌ این است كه آنها می‌خواهند انرژی صلح‌آمیز هسته‌یی با بمب اتم یكسان جلوه دهند و در واقع آن‌ها می‌خواهند علاوه بر اینكه سلاح هسته‌یی را در انحصار دارند، انرژی صلح‌آمیز هسته‌یی را در انحصار خود داشته باشند و این موارد علیه روح ان‌.پی‌.تی است.

احمدی‌نژاد علت آخر را عدم توازن در مواد ان‌.پی‌.تی و ماموریت‌های آژانس عنوان كرد و گفت: گرچه ماموریت مهم ان‌.پی‌.تی، جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی،‌ خلع سلاح و منع اشاعه است و استفاده‌ بدون قید و شرط اعضا از انرژی صلح‌آمیز هسته‌یی است، ولی می‌بینیم كه برای خلع سلاح‌ هسته‌یی هیچ ساز و كار موثری تدوین نشده است و صرفا به گفت‌وگو برای اقدامات موثر اشاره شده است كه فاقد تضمین هم است و از طرف دیگر به بهانه منع اشاعه، بیشترین فشارها به كشورهای اعضای فاقد سلاح كه قصد دارند از انرژی صلح‌آمیز هسته‌یی استفاده كنند، وارد شده است ولی دارندگان سلاح‌ اتمی از مصونیت و حقوق كامل اعضا برخوردارند.

رییس‌جمهور ادامه داد: تولید و انباشت سلاح هسته‌یی و سیاست‌های اعمالی توسط برخورد دارندگان سلاح اتمی و عدم توازن در ان‌.پی‌.تی،‌ بزرگترین عامل ناامنی و توسعه این سلاح است. خلع سلاح هسته‌یی، رفع تهدید هسته‌یی و جلوگیری از اشاعه بزرگترین خدمت برای ایجاد امنیت و دوستی است.

رییس‌جمهور گفت: دادن اختیارات فوق‌العاده در آژانس و سپردن امر خلع سلاح به دارندگان سلاح‌ هسته‌یی و انتظار انجام اقدام داوطلبانه در خلع سلاح و منع اشاعه، كار و انتظار غیرمنطقی است چرا كه آنان سلاح هسته‌یی را عامل برتری خود می‌دانند و ما در ایران ضرب‌المثلی داریم كه می‌گوید "چاقو دسته خود را نمی‌برد".

احمدی‌نژاد با تاكید بر اینكه توقع برقراری امنیت از سوی بزرگترین تولیدكنندگان و فروشندگان سلاح در جهان، توقع غیرمنطقی است، گفت: دولت آمریكا متهم اصلی در تولید، اشاعه و استفاده از سلاح هسته‌یی و تهدید به وسیله‌ی آن است و از سوی دیگر اصرار دارد كه رهبری اصلاحات ان‌.پی‌.تی را بر عهده بگیرد.

رییس‌جمهور در ادامه با بیان اینكه دولت آمریكا در راستای توجیه حفظ و ارتقای زرادخانه‌های هسته‌یی خود، سعی می‌كند افكار و اراده جهانی را از خلع سلاح منحرف كند و به سمت موضوعات موهوم سوق دهد، گفت: آمریكا در سیاست جدید خود اعلام كرده است كه سلاح‌های هسته‌یی خود را توسعه نمی‌دهد ولی آنها را ارتقای كیفی می‌دهد، این ارتقای كیفی به منزله افزایش كشتار و تخریب است و این خود به معنای اشاعه است و همین سیاست نیز قابل راستی‌آزمایی نیست، چون نظارتی از ناحیه سازمان‌های مستقل بر آن وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، وی گفت: در نشست واشنگتن تلاش بر حفظ سلاح اتمی شد ولی در نشست تهران همه بر سیاست انرژی صلح‌آمیز هسته‌یی برای همه و سلاح هسته‌یی برای هیچ كس تاكید كردند.

رییس جمهور گفت:‌ برای تحقق هدف انسانی خلع سلاح هسته‌یی و جلوگیری از اشاعه و استفاده عمومی از انرژی هسته‌یی پیشنهادات زیرا را ارائه می‌كنم.

احمدی‌نژاد اولین پیشنهاد خود را اصلاح و تكمیل ان‌.پی‌.تی. عنوان كرد و گفت: به اعتقاد ما باید NPT به DNPT معاهده خلع سلاح و منع اشاعه سلاح هسته‌یی تغییر یابد و در واقع محور ماموریت و ساز و كارهای روشن و با تضمین‌های لازم دیده شود.

رئیس جمهور دومین پیشنهاد را تشكیل یك گروه مستقل بین‌المللی برای تهیه دستور العمل اجرایی ماده ۶ معاهده و برنامه‌ریزی و نظارت كامل بر خلع اتمی و جلوگیری از اشاعه با اعطای اختیارات كامل از سوی كنفرانس عمومی عنوان كرد و اظهار داشت: این گروه به گونه‌ای عمل كند كه همه دولت‌ها و ملت‌های مستقل در مدیریت كار مشاركت مؤثر داشته باشند با تعیین یك ضرب العجل یك برنامه زمانی فوری و حداكثر تمام سلاح‌های هسته‌ای خنثی شود.

احمدی نژاد در سومین پیشنهاد خود ارائه تضمین‌های جامع امنیتی الزام آور حقوقی، بدون تبعیض و بدون شرط تا حصول خلع سلاح كامل هسته‌ای از ناحیه دارندگان سلاح هسته‌ای را ارائه كرد.

وی افزود: چهارمین پیشنهاد توقف فوری هرگونه تحقیق و توسعه و نوسازی سلاح‌های هسته‌ای و تاسیسات مربوطه و طراحی راستی آزمایی مندرج در پیشنهاد ۲ است.

رئیس جمهور در پنجمین پیشنهاد "تدوین دستورالعمل الزام آور حقوقی برای ممنوعیت كامل تولید، توسعه، انباشت، ارتقاء، اشاعه و حفظ و نگهداری و استفاده از سلاح هسته‌ای " را مطرح كرد.

احمدی نژاد در ششمین پیشنهاد را تعلیق استفاده كنندگان و تهدید كنندگان به سلاح هسته‌ای از عضویت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان كرد و گفت: تاكنون حضور و فشار آنها و تسلط سیاسی بر آژانس مانع از انجام وظایف قانونی خصوصاً در مواد ۴ و ۶ معاهده و موجب انحراف آژانس از انجام مأموریت‌های قانونی شده است و به خصوص دولت آمریكا كه علاوه بر اقدام اتمی علیه ژاپن در جنگ عراق نیز از اورانیوم ضعیف شده استفاده كرده چگونه می‌تواند عضو شورای حكام باشد.

وی قطع هرگونه همكاری هسته ای با كشورهای غیر عضو معاهده ان پی تی و تدوین اقدامات تنبیهی موثر برای كشورهایی كه به همكاری خود با غیر اعضاء ادامه می‌دهند، به عنوان هفتمین پیشنهاد خود مطرح كرد.

رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: تهدید به حمله و یا هرگونه استفاده از سلاح هسته‌ای یا حمله به تاسیسات هسته‌ای به عنوان نقض صلح و امنیت بین المللی و لزوم واكنش سریع سازمان ملل و قطع همكاری كشورهای عضو ان پی تی با كشور تهدید و یا حمله كننده هشتمین پیشنهاد ایران است.

احمدی نژاد در مورد نهمین پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: اجرای هرچه سریعتر و بدون قید و شرط قطعنامه كنفرانس ۱۹۹۵ درباره منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه یكی دیگر از پیشنهادات ایران برای تحقق هدف انسانی خلع سلاح هسته‌ای و جلوگیری از اشاعه و همچنین استفاده عمومی و صلح آمیز از انرژی هسته‌ای است.

وی افزود: برچیده شدن سلاح‌های هسته‌ای در پایگا‌ه‌های نظامی آمریكا و متحدانش مستقر در سایر كشورها از جمله آلمان، ایتالیا و ژاپن و در هلند دهمین پیشنهاد ایران است.

رئیس جمهور یازدهمین پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران را تلاش جمعی برای اصلاح ساختار شورای امنیت عنوان كرد و ادامه داد: ساختار فعلی به شدت ناعادلانه و ناكارآمد است و از عوامل اصلی این ناكارآمدی حمایت از دارندگان سلاح هسته‌ای است.

احمدی نژاد افزود: اصلاح ساختار شورای امنیت و تكمیل N.P.T لازم و ملزوم یكدیگر و برای تحقق اهداف آژانس انرژی اتمی ضروری‌اند.

رییس‌جمهور با بیان اینكه به نمایندگی از ملت بزرگ و فرهنگ‌ساز ایران كه همواره منادی خداپرستی، عدالت و صلح در جهان است، آمادگی مشاركت جمهوری اسلامی ایران را در تحقق پیشنهادات ذكر شده و برنامه‌ریزی عادلانه جهت خلع سلاح و منع اشاعه و بهره‌مندی صلح‌آمیز از انرژی پاك هسته‌یی اعلام می‌كنم. با صدای بلند می‌گویم ملتی كه در دامن خود بزرگانی چون فردوسی، حافظ، مولانا، وحشی بافقی، سنایی، ابوریحان، شهریار و رهبر آزاده و آزادی‌خواه و حكیمی چون امام خمینی (ره) را تربیت كرده و به بشر هدیه كرده و ملتی كه منادی عشق و صلح برای بشریت است و شعر شاعر نامی ایران سعدی بر سر در سازمان ملل متحد می‌درخشد، ملتی كه حدود ۲۵۰۰ قبل برده‌داری را ضد بشر و ملقا اعلام كرده، یعنی ملت بزرگ ایران برای پیشرفت خود به بمب اتم نیازی ندارد و آن را باعث افتخار نمی‌داند.

رییس‌جمهور گفت: تمام ملت‌های مستقل معتقدند كه انرژی هسته‌یی برای همه و سلاح هسته‌یی برای هیچ كس و این شعار ما در برگزاری اجلاس تهران بود.

رییس‌جمهور خطاب به كشورهایی كه دارنده سلاح هسته‌یی نیز هستند، گفت: آنها نیز باید بدانند كه دوران اتكا به بمب اتم گذشته است و اكنون دوران ملت‌ها، اندیشه و فرهنگ است و در واقع تكیه بر سلاح هسته‌یی در مناسبات بین‌المللی و تهدید به استفاده آن مربوط به دولت های است عقب مانده از تاریخ است .

رییس‌جمهور گفت: به این دولت‌ها توصیه می‌كنیم كه به راه ملت‌ها و منطق انسانی بپیوندند چرا كه این راه مفیدتر است. آینده از آن ملت‌هاست و امنیت و صلح و عدالت با همكاری صالحان و انسان كامل در جهان مستقر می‌شود و قدرت منطق بر منطق قدرت پیروز می‌شود. از آقای اوباما رییس‌جمهور آمریكا نیز دعوت می‌كنیم چنانكه هنوز بر شعار تغییر پایبند هستند به این نهضت انسانی بپیوندند چرا كه فردا برای این كار دیر خواهد بود.

رییس‌جمهور ادامه داد: در اینجا لازم است از همه كسانی كه برای استقرار صلح و عدالت در جهان تلاش می‌كنند سپاسگزاری كنم و با همكاری و همدلی،‌آرزوی برپایی جهانی پر از عدالت و صلح دست یافتنی است و شعار انرژی صلح‌آمیز هسته‌یی برای همه و سلاح هسته‌یی برای هیچ كس، مبنای تعامل انسان با انسان و انسان با طبیعت خواهد بود.

احمدی‌نژاد در پایان گفت: سلام بر عدالت، ‌آزادی و انسان عاشق انسان.