آفتاب

خرید و فروش ماهی قرمز، ممنوع شد

خرید و فروش ماهی قرمز، ممنوع شد

با اعتقاد به حفظ حق حیات کلیه موجودات زنده و توجه به احتمال شیوع بیماریهای پوستی و ارگانیک از طریق تماس با این گونه ماهیان، برابر دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست کشور، ایجاد بساط و فروش ماهی حوض در هر مکان به غیر از آکواریوم فروش‌های مجاز و سایر مراکزی که از سوی دستگاههای دولتی ناظر بر بهداشت و سلامت جامعه، مجاز شناخته شده‌اند، ممنوع و با متخلفین برخورد قانونی صورت می‌‌گیرد.

کد N614480

وبگردی