آفتاب

لیدرهای سرخ و آبی دراخراجی ها۳+عکس

لیدرهای سرخ و آبی دراخراجی ها۳+عکس

لیدر های طرفداران دو باشگاه سرخ و آبی در ساماندهی سکانسهای تظاهرات های خیابانی اخراجی ها نقش بسزائی داشتند.

کد N609586

وبگردی