طراحان بزرگ فرش کرمان

محسن‌خان (۱۳۳۰-۱۲۴۸ هـ.ق.)، حسن‌خان (وفات ۱۳۱۹ ش.)، زمان‌خان ميرحسينى (وفات ۱۳۰۴)، شيخ رمضان ميرسرجانى (وفات ۱۳۲۲)، استاد کاظم، احمدخان، احمد على‌خان کربلايي، اکبر فدايي، کاشى نقاش، حاج محمدجعفر، عزيزالله بهارستاني، رضا بهره‌مند، حسين رسولى راوري، محمدعلى محدشازاده، محمدعلى شاهرخي، اکبر بهارستاني، عباس سروري، احمد کيوان، على صوتي، اصغر کارآموز (وفات ۱۳۱۲ ش.)، على هنرى (وفات ۱۳۳۱)، رشيد فرخي، محمد ارجمند کرماني، على صاحب‌الزمانى (۱۲۹۹ ش.)، محمد رسولى (۱۲۸۵ ش.)، احمد رسولى (۱۳۲۲)، عباس نژاد سروري، عبدالحسين ميرسرجاني، اکبر دانشمند، اصغر دانشمند، حسين واعظى (۱۳۱۰)، اکبر تجربه‌کار (۱۳۲۳)، ماشاءالله افغان‌زاده (۱۳۱۰) و ...


نقشه با گل و پرنده ، شرکت فرش کرمان
نقشه با گل و پرنده ، شرکت فرش کرمان

طراحان بزرگ فرش تبريز

رسّام ارژنگي، ميرمصوّر (۱۲۷۰ ش.)، احمد عماد (۱۲۸۷ ش.)، حبيب‌الله امين افشار (۱۲۸۲-۱۳۶۷)، ميرزاتقى خياباني، غلام‌حسين خيابانى (۱۳۲۰)، عباس‌على اعلاباف (۱۲۹۸ ش.)، اکبر برگى (۱۲۹۶ ش.)، محمدحسين نجف‌زاده (معروف به‌نام تبريزي)، مجيد حاجى‌بلند (۱۳۱۰ ش.) و ...


قسمتى از فرش با طرح حبيب الله امين افشار
قسمتى از فرش با طرح حبيب الله امين افشار

طراحان بزرگ فرش تهران

حسن موسوى سيرت، حسين رضايى (۱۳۲۴)، قاسم موسوى سيرت، محمدحسين ولى‌زادهٔ ضيايى (۱۳۳۳ ش.)، رسّام عرب‌زاده (۱۲۹۳ ش.)، اکبر عندليب (۱۳۲۸ ش.)، منصور تامسون (۱۳۲۴ ش.)، عبدالکريم رفيعي، غلام‌حسين اسکندانى (۱۳۶۵-۱۲۸۰)، ژرفي، اماقاني، رضايي، مسگرها، معصومه حسيني، عبدالله رضائيان (۱۳۲۶)، مجيد محمودى اکبرى (۱۳۳۷)، حسن على‌پور، (۱۳۲۸)، داود دارابى (۱۳۳۴)، محمدرضا عرب (۱۳۳۱)، محمدجعفر محمدزاده (۱۳۴۰)، مسعود فراهانى (۱۳۲۹)، غلام‌حسين محمودي، حسن محمودي، ابوافضل کريمي، جعفر پاک‌دشت (۱۳۱۰)، عبدالمجيد صادقى پرى (۱۳۲۴) و ...


از ديگر طراحان بزرگ فرش اسدالله دقيقى (۱۳۴۱-۱۲۸۴) است که هنرمند صاحب سبک اراکى مى‌باشد. همچنين از طراحان بزرگ فرش در اراک بايد به عبدالکريم رفيعى (۱۳۴۰-۱۲۸۱) اشاره نمود که بعداً به تهران آمد.


هنرمند برجسته ديگر على اشرف کاشانى (۱۳۶۱-۱۲۸۰) است که در شهرهاى مختلفى از جمله قم، قزوين، گيلان و تهران فعاليت داشته است.


على ابراهيمى (۱۳۴۳-۱۲۸۲)، محمدحسين نقشه‌چى (۱۲۸۳-۱۳۶۷)، محمد درويش کاظم، اسدالله غفاري، نعمت‌اللهي، از ديگر هنرمندان طراح فرش مى‌باشند.


از طرح هاى محمدحسين نقشه‌چى
از طرح هاى محمدحسين نقشه‌چى