اینجا لندن است رادیو بی بی سی

بخش جهانی بی بی سی در مجموعه ساختمان هایی در مركز شهر لندن استقرار دارد كه«بوش هاوس» خوانده می شود. «بوش هاوس» از پنج ساختمان هشت طبقه تشكیل شده كه در سال های دهه ۱۹۳۰ میلادی ساخته شده و معماری زیبا و قدیمی ای دارند. بخش فارسی و پشتوی بی بی سی در طبقه ششم ساختمان مركزی «بوش هاوس» قرار دارد و یك نیم طبقه كامل را به خود اختصاص داده است.