امروز سه شنبه سی ام بهمن سال ۱۳۸۶ هجری شمسی، در تاریخ

امروز سه شنبه سی ام بهمن سال ۱۳۸۶ هجری شمسی مقارن است با یازدهم صفر سال ۱۴۲۹ هجری قمری و برابر است با نوزدهم فوریه سال ۲۰۰۸ میلادی.