نگاهی به بازیگری هیلاری سوانك، بازیگر فیلم «عزیز میلیون دلاری»

هیلاری سوانك از جمله بازیگرانی است كه یكباره خود را به همه دنیا ثابت كرد. او در این چند سال اخیر آن قدر عالی بازی كرده كه آكادمی علمی و هنرهای سینمایی چاره ای جز تأیید دوباره بازی او نداشته است. ولی نكته جالب این كه او هرگز یك ستاره به مفهوم عام آن نبوده و حتی اولین جایزه اسكارش هم او را به یك ستاره محبوب تبدیل نكرد.