معاملات سه‌جانبه حالتى از شيوه‌هاى تجارت متقابل است که معامله بين سه واحد صورت مى‌گيرد.

معاملات سه‌جانبه با کالاى مورد تقاضاى بازار

در اين معاملات، فروشنده (الف) کالاى مورد تقاضاى خريدار (ب) را براى وى ارسال مى‌کند، ولى بهاى کالا را به ارز مطالبه مى‌کند. خريدار (ب) با توجه به شرايط کشورش قادر به تأمين ارز و ارسال آن براى فروشنده (الف) نيست اما خريدار ثالثى (ج) در کشورى ديگر، مايل به خريد کالاى وى به ارز مى‌باشد. در اين صورت خريدار (ب)، کالاى مورد نياز خريدار (ج) را ارسال و در عوض وى بهاى کالا را به ارز براى فروشندهٔ (الف) ارسال مى‌کند.با اين روش هم فروشنده (الف) و هم خريدار (ب) که هردو کالاهاى مورد نياز بازار را در اختيار دارند، آنها را به‌فروش مى‌رسانند و خريدار (ج) به کالاى مورد درخواست خود مى‌رسد و نهايتاً فروشنده (الف) ارز مورد نياز خود را به‌دست مى‌آورد.

معاملات سه‌جانبه با کالاى داراى بازار ضعيف (With Weak Currency Goods)

گردش کار اينگونه معاملات، مانند حالت قبل مى‌باشد، اما در اين حالت خريدار (ب) امکان ارائه کالاهاى مورد نياز را در اختيار ندارد، بلکه کالاهاى وى از بازار ضعيفى برخوردار است. به‌ همين خاطر خريدار (ب) در کشور ثالث ارز کمترى را به ازاء آن خواهد پرداخت.با تبديل ارز (With Finacial Switch)اينگونه معاملات مشابه معاملات سه‌جانبه با کالاى ضعيف است، اما خريدار (ج) در قبال پرداخت بهاى کالايى که از خريدار (ب) دريافت کرده ارز قوى و معتبر در اختيار ندارد. در حاليکه متعهد است به فروشندهٔ (الف) ارز قوى پرداخت کند، براى حل اين مشکل ارز ضعيف خود را با يک معامله‌گر ارز (صراف) معامله مى‌کند و ارز قوى حاصله با به فروشندهٔ (الف) پرداخت مى‌کند.