- مزايا:

۱. مقابله با مشکل عدم‌تعادل در تراز پرداخت‌ها


۲. بازاريابى براى محصولات و نفوذ در بازارهاى جديد از طريق شبکه‌هاى توزيع کشور قرارداد.


۳. متنوع کردن اقلام صادراتي


۴. فراهم نمودن زمينه براى صدور کالاهاى سنتى يا جديد


۵. صرفه‌جويى ارزي


۶. افزايش اشتغال (به‌ويژه در قراردادهاى باى‌بک)


۷. حفظ سطح واردات لازم براى توسعه


۸. گريز از قيمت‌ها و سهميه‌هاى تعيين شده


- معايب:

۱. طولانى بودن زمان انجام معاملات


۲. بالا بودن هزينه انجام معاملات به‌علت دخالت واسطه‌هاى متعدد


۳. محدوديت در انتخاب منابع عرضه


۴. پائين بودن کيفيت کالاى مورد مبادله


۵. غير واقعى بودن قيمت‌ها با توجه به شرايط معامله