در مواقعى که يک مؤسسه بين‌المللى مالى در يک طرح حضور مى‌يابد، به‌خاطر داشته باشيد که در حقيقت شما دو مشترى داريد، مؤسسه بين‌المللى مالى و ديگر حکومت ملي، ديپلماسي، هوشيارى سياسي، شکيبائى و گسترش ارتباطات شخصى همگى از عوامل مهم و حياتى براى موفقيت شما در يک پروژه مؤسسه بين‌المللى مالى است. هر پروژه‌اى در مواقعى که پيمان‌کاران مورد ارزيابى قرار مى‌گيرند، معيار و مقياس مشخصى خواهد داشت. به‌همين منظور کمک خواهد کرد که شما آن معيارها را به‌خاطر داشته باشيد. اگر زمان تکميل طرح نياز به وقت بيشترى داشته باشد. (به‌ويژه به دلايلى از جمله کنترل شما) مهم است که شما براى توجيه آنکه شرکت شما براى اجراء طرح تأخيرى نداشته است، ارائه مدرک کنيد. زمانى که يک تعهد و مقاطعه‌کارى به انجام رسيد، اين امر اهميت مى‌يابد که شما يک نشست به منظور اطلاع‌رسانى به اداره‌کنندگان پروژه و دريافت پيشينه‌هاى لازم براى اجراء طرح و تصحيح هر گونه سوء برداشت ترتيب داده و از اين طريق به آنان اطلاع دهيد که با اتمام پروژه ديگر تعهدى براى شما باقى نمى‌ماند.