اگر شما علاقه‌مند به بهره‌گيرى از طرح‌هاى سرمايه‌گذارى IFI هستيد، برقرارى ارتباط و تماس رسمى با اين مؤسسات بسيار سودمند است. در وهلهٔ اول شما نيازمند ثبت‌نام در دو مؤسسه بين‌المللى مالى مناسب وضعيت خود هستيد. برخى از اين مؤسسات در موارد ذيل شرح داده شده‌اند.

بانک جهانى

بانک جهانى و IDB يک پايگاه اطلاعات مشاوره‌اى با نام DACON تشکيل داده‌اند. اين پايگاه اطلاعاتى شامل اطلاعات شرکت‌هاى مشاوره‌اى با پنج و يا تعداد بيشترى کارمند هستند. سيستم ثبت‌نام، به‌وسيله بانک جهانى و وام‌گيرندگان آن براى ارزيابى شرايط لازم شرکت‌هاى مشاوره دهنده که در ليست‌هاى کوچک پيشنهاد شده‌اند، مورد استفاده قرار مى‌گيرد. در اين ميان ليست‌هاى کوچک و بزرگ ديگرى از مشاوران نيز آماده شده است که در صورت لزوم از آنان براى ارائه طرح‌هاى پيشنهادى آنها دعوت مى‌شود. شما به ورود و ثبت‌نام در DACON و برنامهٔ توسعه سازمان ملل (UVDP) نياز داريد تا بتوانيد در مزايدهٔ طرح‌هاى برجسته و پيش‌رو شرکت کنيد. شيوهٔ ارتباط:


DACON Registrastration Center
All - 501
World Bank
H Street N. W 1818
Washington, D.C. 20433
United States of America
Tel: 1-202-458-4095
Fax: 1-202-522-3317
URL: Http: //WWW.World Bank. Orghtml/ Opr/ Procure/ dacon/ Register. html
United Nations Development Programme
1United Nations Plaza
New York, NY 10017
United States Of America
Tel: 1-212-906-5000
Home Page: Http: //WWW. Undp. Org

بانک توسعهٔ آفريقائى

بانک توسعهٔ آفريقايى (ADB) ليست‌هاى انفرادى مشاوران، بازرگانان و شرکت‌هاى مشاوره‌اى را تهيه کرده‌ است. ليست‌هاى مزبور، مورد استفاده براى تائيد شايستگى شرکت‌هاى بزرگ است. اگر شما علاقه‌مند به طرح‌هاى بانک توسعه آفريقائى هستيد، لازم است از آبيجان ديدن کرده و با کارشناسان بخش‌هاى مرتبط بانک ملاقات کنيد. براى دريافت اطلاعات بيشتر از بانک از اين طريق تماس بگيريد:


African Development Bank\
Po Box 1387
Abidjan 01
Cote d,lvoire
Tel: 225-21444
Fax: 225.227004

بانک توسعهٔ آسيائى

بانک توسعهٔ آسيائى تدارک (ADB) پايگاه اطلاعاتى خود را متشکل از شرکت‌هاى مشاوره‌اى ديده (DACON) و مشاوران انفرادى (DICON) است. اين پايگاه اطلاعاتى در صورتى که نياز به طرح‌هاى پيشنهادى مشاوران باشد، براى ارائه خدمات و دعوت از آنان تدارک ديده شده است. براى ثبت‌نام شرکت شما در DACON يا تقاضاى خود از طريق پست الکترونيک


Abdacon @ Mail. asiandevbank Org


يا به‌وسيله فاکس شماره


2470-2471/636-636 (2-63)


ارسال کنيد. پس از آن، بانک اسناد ثبت‌نام را براى شما خواهد فرستاد.


در اين راستا بانک اخيراً سيستم ثبت‌نام DICON الکترونيک خود را براى آنکه از طريق اينترنت، دسترسى به آن هموار باشد، توسعه داده است. شما هم‌چنين امکان آن را خواهيد داشت تا از طريق بخش خدمات مشاوره‌اى بانک به‌صورت ذيل تماس بگيريد:


Asian Development Bank
Consulting Services Division
Box 789
Manila, Philippines
Fax: 63-2-636-2444
Homepage: http: //www,asiandevbank.Org

بانک توسعهٔ کارائيب

يکى از کوچک‌ترين مؤسسات بين‌المللى مالي، بانک توسعه کارائيب است که به‌طور خاص براى جذب شرکت‌هائى از کشورهاى مشترک‌المنافع، فعاليت دارد. تماس از طريق:


Caribbean Development Bank
P.O.Box 408
Wildey, St. Michael
Barbados, West Indies
Tel: 1-809-431-1600
Fax: 1-809-426-7262