براى موفقيت در بهره‌گيرى از پشتوانه‌هاى مؤسسات بين‌المللى مالي، شما خواهيد خواست که در سريع‌ترين وجه ممکن در چرخه توسعه طرح حضور يابيد. اگر به زودى در روند طرح ارتباط برقرار کنيد، مى‌توانيد هم در طرح مشارکت داشته و هم به‌خودى خود موفقيت شرکت خود را براى کارها و امور آينده مرتبط چه در طرح‌هاى ويژه و يا ساير طرح‌هائى که طبيعت مشابه دارند، بهبود بخشيد. موارد ذيل مراحل مشخصى هستند که هر طرحى از خلال آن انجام مى‌شود:

آماده‌سازى

اين مرحله از طرح فکر و ايده اوليه طرح را به ملاحظات جزئى طرح در ابعاد فني، اقتصادي، مالي، اجتماعى و سازمانى توسعه خواهد داد. در اين مرحله مؤسسات بين‌المللى مالي، مرتباً براى شما (قبل از مرحله امکان‌سنجي) به‌منظور مساعدت در طرح، خدمات مشاوره‌اى ارائه خواهند داد. اگر به‌دنبال معرفى خود به‌عنوان يک پيمانکار مطلوب و کارا هستيد، بايد در همين مرحله خود را درگير مذاکرات و راهنمائى‌هاى اين مؤسسات نمائيد.

ارزيابى و تقويم

وام‌گيرندگان (دولت‌هاى دريافت‌کننده) در اين مرحله به ارزيابى طرح مى‌پردازند.

مذاکرات و تصويب

وام‌گيرندگان و مؤسسات بين‌المللى مالى در خصوص چگونگى زمان وام به مذاکره مى‌پردازند.

اجراء و نظارت

طرح به مناقصه گذاشته شده پيمان‌کاران مشخص و تحت نظارت اداره‌کنندگان طرح‌هاى مؤسسات بين‌المللى مالى به اجراء گذاشته مى‌شود.

شناسائى

طرح‌هاى خدماتى مشخصاً از حيطه اقتصاد کشور و يا عملکرد تجزيه بخش‌ها شناسائى مى‌شوند. ابتکار و ايده اين طرح‌ها ممکن است از طريق دولت‌ها، مأموريت‌هاى مؤسسات بين‌المللي، مؤسسات سازمان ملل متحد يا پيمان‌کاران بخش‌هاى خصوصى ارائه شود. اين روند مطلوبى است که شما مى‌توانيد از طريق آن در يک طرح مشارکت جوئيد. در اين راستا نياز خواهيد داشت که در فاصله ميان شناسائى و اجراى طرح به آماده‌سازى خود بپردازيد.