اطلاعات نسبت به بازار

اطلاعات بازار، داده‌هاى عموماً شناخته شده‌اى مى‌باشند که عرضه وسيع آنها نيز چيزى از ارزش آنها نمى‌کاهد، حساسيتى نسبت به زمان ندارند و نوعاً تعدادى از منابعى که شما مى‌توانيد به‌وسيله آنها به چنان اطلاعاتى دست يابيد نيز فراهم است. بانک اطلاعاتى تجارت ملى براى بازار ايالات متحده که ماهانه به‌وسيله مرکز تجارت آمريکا بر روى CD تهيه مى‌شود، نمونه‌اى از اين قبيل است. تعداد زيادى از منابع اطلاعات بازار به‌صورت مستقيم (Online) بر روى اينترنت موجود مى‌باشد. عبارت و اصطلاح هوشمندى بازار معطوف به اطلاعاتى استراتژيک است که نسبت به زمان حساسيت دارد و تنها زمانى ارزشمند است که به‌صورت وسيعى در دسترس نباشد. هوشمندى خود اساساً در گستر‌ه‌اى همگانى قرار نداشته و لازم است که از منابع مطمئنى تأمين شود. چنين هوشمندى را شما خود مى‌توانيد در برقرارى ارتباط با وقايع و جهت‌گيرى‌هاى بازار به‌صورتى که شما را قادر به شناخت فرصت‌هاى جديدى از بازار گرداند، ايجاد نمائيد.

آگاهى و هوشمندى نسبت به مصرف‌کننده

به‌ منظور تشخيص خدمات جديدى که مى‌توانيد به منظور سود‌آورى گسترش دهيد، نيازمند به آن خواهيد بود که از نيازهاى برآورده نشده گروه‌هاى مصرف‌کننده هدف خودآگاهى يابيد. تنها و بهترين منبع اين آگاهي، شکايت‌ها و گلايه‌هاى ايشان مى‌باشد.


براى مثال حرف و بحث‌هائى از قبيل ”اگر فقط مى‌توانستيم ... را پيدا کنيم ...“ يا ”آرزو مى‌کنم کسى با نقشه‌اى راه را براي... هموار مى‌کرد“ شما هم‌چنين نيازمند به آن خواهيد بود که به روشنى بدانيد چرا يک مصرف‌کننده بالقوه به‌سوى يک عرضه‌کننده خارجى تمايل پيدا مى‌کند. اگر شريک شدن با بنگاهى از کشورى ثالث را در نظر داريد، نسبت به آنکه آيا طرف ديگر نيز حاضر است به‌عنوان يک دارائى و موجودى لحاظ شود، مطمئن گرديد.

آگاهى و هوشمندى نسبت به رقيب

هوشمندى رقيب و داده‌هاى اطلاعاتى وى از استراتژى‌هاى ديگر بنگاه‌هائى است که رقبائى بالقوه محسوب مى‌شوند. چه عاملى موجب موفقيت آنها در بازار گرديده است؟ چگونه خود را به چنين موقعيتى در بازار رسانده‌اند؟ ديگر بنگاه‌هاى خارجى چگونه ورودى موفقيت‌آميز به بازار رسانده‌اند؟


کادرهاى زير برخى سؤال‌هائى که مى‌تواند شما را در جمع‌بندى هوشمندى و اطلاعات بازار و انتخاب يک بازار مقصد يارى‌دهند، ارائه نموده است.


فهرست کنترل: اطلاعات مقايسه‌اى براى فهرست کردن کوتاه بازارها

براى مساعدت شما جهت ايجاد فهرستى کوتاه از مناسب‌ترين بازارهاى هدف، مواردى را که ارتباط با هر بازار مورد نظر نيازمند اطلاعات مقايسه‌اى خواهيد بود را علامت بزنيد.


ما نيازمند به اطلاعات بازار به‌شرح ذيل مى‌باشيم:


- داده‌هائى از اقتصاد کلان مانند...


- فراهم بودن کارگران ماهر باسواد.


- تسهيلات ورود به تجارت موقت (نيازها و احتياجات رواديدي.)


- ميزان و درصد اجازه مالکيت خارجي.


- حق‌الزحمه‌هائى که به‌وسيله خدمات‌دهندگان خارجى از منابع کسر مى‌شود.


- نيازمندى‌هائى به‌عنوان سند و وجه‌الضمان (در صورت درخواست).


- انواع پشتيبانى‌ها و حمايت‌هاى قابل ارائه از سوى وابستگان تجارى سفارت.


- ساير موارد.


ما نيازمند به اطلاعات از مصرف‌کننده به‌شرح ذيل مى‌باشيم:


- اشتياق و تمايل خريد خدمات از سوى خارجى‌ها.


- آزادى خريد خدمات از سوى کشور خود ما.


- توان بالقوه شرکت ما براى جلب وساطت دولت در قراردادها.


- ظرفيت محلي، نيازمندى‌هائى از قبيل (شرکت، شريک، حضور، اقامتگاه).


- حضور و برخوردارى از انواع مصرف‌کنندگان که معمولاً به آنها خدمات ارائه مى‌دهيم.


- ساير موارد.


ما نيازمند به اطلاعات از صنعت، به‌شرح ذيل مى‌باشيم.


- تمايلات به‌سوى به‌هم پيوستگى و تحکيم ظرفيت‌ها؟


- تمايلات به‌سوى افزايش تخصصى شدن؟


- شناسائى متقابل استوارنامه‌هاى حرفه‌اى (در صورتى‌که مناسبت دارد)؟


- بسط و گسترش نظارت و کنترل دولت بر صنعت؟


- ساير موارد.


ما نيازمند به اطلاعات ذيل در خصوص رقباى خويش هستيم:


- رقباى محلى اصلى ما چه کسانى هستند؟


- کدام رقباء خارجى ما حضور دارند؟


- بهترين عملکردهاى رقباى ما کدام است؟


- رقباء چقدر تمايل و انگيزه دارند که يک بنگاه جديد را از صحنه خارج کنند؟


- آيا رقابتى از سوى عوامل دولت نيز موجود مى‌باشد؟


- ساير موارد.


فهرست کنترل: انتخاب يک بازار هدف

براى کمک جهت انتخاب بازار هدف از ميان سه بازار ممکن و اصلي، موارد مرتبط از فهرست ذيل را بررسى کنيد.


معيار انتخاب بازار

مناسبات خوب فرهنگى با معدود (هيچ) رقباى اصلى ما


يک بازار در حال رشد:


- بخش ما گرم و پر رونق است.


- مأموران دولتى ما برخوردهاى خوبى دارند.


سهولت در دسترسى:


- پروازهاى مستقيم هوائى از محل.


- در راه رسيدن به يک بازار پويا.


سهولت در برقرارى ارتباط:


- از قبل تماس‌ها و ارتباطات محلى در آنجا داشته‌ايم.


- از قبل خانواده و دوستان و بستگانى در آنجا داشته‌ايم.


- موقعيت ظهور و پيدايش يک رخ‌داد صنعتى بنيادي.


سهولت تأسيس و قرار گرفتن ”حضور در محل“ از طريق:


- يک شريک محلى که قبلاً مى‌شناختيم.


- يک شريک محلى که نيازمند به تعيين آن هستيم.


- يک موقعيت و ترتيب يک دفتر کوچک تجاري.


- يک مرکز تجارى جهانى پيچيده.


سهولت خدمات‌دهى از راه دور به‌واسطه:


- داشتن يک شماره ”۸۰۰“.


- داشتن يک آدرس پست الکترونيک.


- داشتن يک HomPage در اينترنت.


- داشتن مراسلات از راه دور.


ساير موارد

آگاهى و هوشمندى نسبت به صنعت

به‌منظور سنجش و آزمودن شانس‌هاى موفقيت خود در بازار، نيازمند به آن هستيد که به ‌روشنى بدانيد چه کسى و به‌کدام علت در موقعيت بازار موفق عمل مى‌نمايد. کدام تغييرات در شرايط اقتصادى بر روى صنعت شما تأثيرگذار است؟ چه نقشى را دولت ايفاء مى‌کند؟