ايجاد شبکه به ملاقات و برخورد با مردم محدود نمى‌شود. پيگيرى‌هاى بعدى براى افراد هر سفر به‌صورت يک مشکل درآمده است. فرآيند مديريت اطلاعات براى موفقيت شما حياتى است. اگر شما سيستم خوبى نداريد ذيلاً برخى نظراتى که مى‌تواند شما را در ايجاد و نگهدارى شبکه قوى کمک نمايد، مورد توجه قرار مى‌گيرد:


- در اسرع وقت، نوع کار، تاريخ و موارد کليدى را روى کارت‌هاى ويزيت (اما نه بر کارت‌هاى جديدى که به شما داده‌اند) يادداشت کنيد. اين به شما کمک مى‌کند تا مسائل را به‌خاطر داشته باشيد و متوجه شويد که کدام‌يک از کارت‌هاى ويزيت، جديدتر است.


- يک نامه پيگيرى استاندارد، داشته باشيد تا وقتى به اداره بر مى‌گرديد آن را به خارج ارسال کنيد. به ياد داشته باشيد که احتمالاً در آن زمان خيلى مشغول و درگير خواهيد بود، بنابراين اگر آماده باشيد مفيد خواهد بود.


- يک پايگاه اطلاعاتى پستى ايجاد کنيد تا اطلاعات بگيريد و مکاتبات را به راحتى انجام دهيد.


- به‌دنبال راه‌هائى براى ارتباط دائم باشيد براى افراد نسخه‌اى از مقاله‌اى را که نوشته‌ايد و يا بريده جرايد و مطالبى که آنان به آن علاقه‌مند هستند و يا هر چيزى که سياست‌هاى شما را در ذهن آنها مجسم مى‌کند، ارسال نمائيد.