کسب معروفيت به‌عنوان عرضه‌کننده خدمات با کيفيت

بدون شک هنوز تصور بر آن است که کشورهاى در حال توسعه (به‌ويژه کمتر توسعه يافته) - به استثناء احتمالاً جهانگردى - صادرکننده خدمات به‌شمار نمى‌روند. يکى از دلايل چنين تصورى فقدان آمار و نمودارهاى صحيح در مورد صادرات خدمات مى‌باشد. اگر صادرکنندگان خدمات مجبور باشند که دائماً در جدال با اين تصور باشند که آيا مى‌توانند به صادرات خدمات بپردازند يا نه، در وضعيت دشوارى قرار خواهند گرفت.


اولين کار آموزشى شما بايد در ميان کارکنان دولت به‌ويژه کارشناسانى که به نمايندگى از کشور در خارج مشغول فعاليت هستند صورت پذيرد. اگر اين قبيل کارکنان داراى اطلاعات لازم نباشند، ناخواسته اين تصور را القاء مى‌کنند که تجارت کشور شما تنها شامل تجارت کالائى مى‌شود و يا احتمالاً حداکثر ”صادرات خدمات“ را معادل اشتغال افرادى در خارج از کشور (که صادرات به‌شمار نمى‌رود) مى‌دانند براى کسب معروفيت به‌عنوان صادرکننده چندين راهبرد وجود دارد از جمله:


- صدور بيانيه‌هائى در زمينهٔ صادرات خدمات و اهميت آن براى اقتصاد داخلي، از جمله اين حقيقت که صادرات خدمات منجر به صادرات کالا مى‌شود.


- نشر و توزيع آمارهاى پر طمطراق در زمينهٔ حيطه و پويائى بخش خدمات و سهم آن در درآمدهاى ارزى کشور.


- جمع‌آورى نمونه‌هائى از تجربيات موفق در مورد صادرات خدمات براى استفاده در سخنرانى‌هاى عمومى و انتشارات.


- برپائى يک کنفرانس مالى در زمينهٔ صادرات خدمات و دعوت از شرکت‌هاى مهم خارجى و اعضاء مطبوعات تجارى بين‌المللي.


- وارد کردن اسم صادرکنندگان خدمات در وب‌سايت ملى همراه با آخرين دست‌آوردهاى آنان.


هم‌چنان که مشغول افزايش اطلاعات در مورد عملکرد صادرکنندگان ملى خدمات هستيد، مى‌توانيد يک مبارزه اطلاع‌رسانى هدف‌مند رسانه‌اى را مورد توجه قرار دهيد تا شرکت‌هاى خدماتى شما بتوانند هم‌زمان با مطبوعات داخلي، در مطبوعات تجارى بين‌المللى نيز شناخته شوند.

شناساندن عرضه‌کنندگان محلى به سرمايه‌گذاران خارجى

اگر سرمايه‌گذاران خارجى از خدمات ارائه شده توسط شرکت‌هاى خدماتى داخلى راضى باشند، مى‌توانند تائيد شفاهى مثبتى از قابليت‌هاى داخلى در زمينهٔ خدمات ارائه دهند. گاهى اوقات عرضه‌کنندگان داخلى خدمات مورد توجه قرار نمى‌گيرند؛ زيرا شرکت‌هاى خارجى نمى‌خواهند با استفاده از خدمات داراى کيفيت پائين‌ دست به ريسک بزنند. در اين زمينه مى‌توانيد به شيوه‌هاى زير کمک نمائيد:


- موانع موجود بر سر راه استفاده از شرکت‌هاى خدماتى داخلى توسط سرمايه‌گذاران خارجى را شناسائى و مرتفع نمائيد.


- عملکرد صنايع خدماتى داخلى را با استانداردهاى بين‌المللى محک بزنيد و نتايج حاصله را منتشر کنيد.


از آنجا که توانائى براى گسترش مشتريان خارجى ”محلي“ مى‌توانند براى شرکت‌هاى خدماتى داخلى در به‌دست آوردن فرصت‌هاى صادراتى در بازارهاى داخلى اين قبيل مشتريان بسيار مفيد باشد، هر گونه تلاش براى افزايش استفاده از عرضه‌کنندگان محلى خدمات توسط سرمايه‌گذاران خارجى سبب کسب منافع اقتصادى زيادى مى‌گردد. علاوه بر اين، همچنان‌که به تقويت زيرساخت‌هاى خدمات تجارى داخلى مى‌پردازيد، اقتصاد کشور شما براى سرمايه‌گذاران جديد جذاب‌تر خواهد شد.

تحصيل آمارهاى صادرات

به‌دست آوردن اطلاعات در زمينهٔ صادرات، به‌غير از حمل و نقل و جهانگردي، دشوار است زيرا مراکز معمول بازرسى و کنترل براى ثبت چنين صادراتى وجود ندارد. تصادفى نبود که موضوع آمار خدمات بخش مهمى از برنامه کارى که منجر به تدوين موافقت‌نامه عمومى تجارت خدمات (GATS) گرديد را تشکيل مى‌داد.


از زمان انعقاد دوراروگوئه، گروه وربورگ در زمينهٔ آمار خدماتى با همکارى بخش آمار سازمان ملل و صندوق بين‌المللى پول دائماً در حال برطرف نمودن مشکلات متدولوژيک مربوطه بوده است. در زمينهٔ تهيهٔ آمار، پنجمين راهنماى ترازپرداخت‌هاى صندوق بين‌المللى پول، توضيحاتى در مورد انواع طبقه‌بندى اطلاعات براى تهيه گزارش را ارائه داده است، ولى مسئله چگونگى دسترسى به اطلاعات هم‌چنان باقى است. بعضى از کشورها تهيه گزارش راجع به درآمدها در سطح شرکت‌ها يعنى مکانى که مى‌توان وجه تمايزى بين صادرات و درآمدهاى محلى به‌دست‌آورد را الزامى کرده‌اند. کشورهاى ديگر بايد روش‌هاى بررسى مناسبى براى جمع‌آورى اطلاعات که براى شرکت‌هاى خدماتى کوچک‌تر خيلى شاق نباشد، بيابند.


ساز و کارى که در بعضى کشورها مفيد واقع گرديده است، مشارکت دادن اتحاديه‌هاى صنفى خدماتى در جمع‌آورى چنين اطلاعاتى از اعضاء به‌عنوان بخشى از بررسى‌هاى ساليانه خود مى‌باشد.


حتى با وجود يک ساز و کار نسبتاً ساده براى جمع‌آورى اطلاعات، باز مسئلهٔ آموزش شرکت‌هاى خدماتى در مورد اينکه چه چيزى صادرات را تشکيل مى‌دهد، وجود دارد. شرکت‌هاى خدماتى به‌ روشنى مى‌دانند وقتى که داراى قراردادى براى عرضهٔ خدمات از کشور خود به يک خريدار خارجى در کشور ديگر هستند، در واقع در حال صادر‌کردن هستند. ولى اغلب نمى‌دانند هنگامى که روش‌هاى ديگر کارى را به کار مى‌برند، مثلاً به خارجيانى که از کشور آنها ديدن مى‌کنند، خدمات مى‌فروشند يا براى ارائه خدمات به خارج سفر مى‌کنند و يا دفتر پروژه‌اى را در خارج تأسيس مى‌کنند و ...، باز هم صادرکننده محسوب مى‌شوند. بنابراين لازم است که هرگونه جمع‌آورى اطلاعات همراه با برنامه‌اى براى آموزش شرکت‌هاى خدماتى در مورد شيوه‌هاى عرضه و اينکه صادرکننده بودن به‌ چه معنى است، وجود داشته باشد.