براى هر شرکت خدماتى که علاقه‌مند به صادرات است، امور مالى مرتبط با صادرات، ممکن است يک چالش و مبارزه‌طلبى باشد. شما به جاى عمل کردن در پرتو ظرفيت‌هاى پنهان فرصت‌هاى بازار، نياز به جذب منابع مالى براى سرعت بيشتر داريد. در همين‌زمان، براى گسترش اعتبار در بازار خارج اغلب نياز به صرف وقت داشته و ۲ تا ۶ مورد ملاقات و نشست در بازار لازم است تا پس از آن بتوان به انعقاد يک قرارداد اهتمام نمود.

مرورى بر چگونگى استقراض مالى

محتمل و مناسب‌ترين منبع مالى مرتبط با صادرات (جدا از ساير منابع مورد دسترس) تسهيلات ارائه اعتبار تجارى به شما (خط اعتباري) به‌وسيله بانک مورد عمل خواهد بود، مگر اينکه شما در يک طرح سرمايه‌اى درگيرى شده و يا خدمت شما يک ترکيب محسوس و قابل ملاحظه (همچون نرم‌افزار کامپيوتري) داشته باشد. اين مسئله حياتى است که شما طراحى و برنامه‌هاى صادراتى خود را براى بانک مورد عمل خود شرح دهيد. به‌خاطر داشته باشيد که حجم گسترش اعتبار بستگى به ادراک و بينش بانک از ريسک اعطاء اعتبار خواهد داشت. به‌دليل آنکه گسترش يک بازار جديد و ملاقات‌هاى مورد نياز خارج از کشور، نياز به صرف وقت داريد، نياز خواهيد داشت در مورد اينکه چگونه از هر اعتبار مناسب با خود استفاده نمائيد، با تدبير عمل کنيد. اقداماتى که مى‌توانيد انجام دهيد در مورد ذيل قابل توجه است:


- هر جا که مى‌توانيد، براى استفاده از جايگزين‌هاى مالى و اعتبار خود بهره‌گيرى نمائيد. به‌عنوان مثال براى خريد تجهيزات دفترى و ادارى خود، آن را اجاره کنيد.


- اگر شما در ازاى حساب‌هاى قابل دريافت و سررسيدهاى خود، از اعتبارات بانکى استفاده مى‌کنيد، مرورى بر چگونگى و کيفيت اعتبار خود داشته و بررسى کنيد که اگر مى‌توانيد فرصت و محدوديت زمانى اعتبار بر خود را افزايش دهيد. اگر مى‌توانيد طرز عمل مطلوب‌ترى را حداقل براى برخى حساب‌هاى قابل دريافت خود داشته باشيد. (براى مثال در حساب‌هاى قابل دريافت دولتي، به جاى ۳۰ روز از اعتبارات ۹۰ روز استفاده کنيد.) اگر شما از سابقه خوبى در جمع‌آورى پول برخوردار هستيد، بررسى کنيد که بانک شما حاشيه اعتبار شما را افزايش مى‌دهد (به‌عنوان مثال از ۷۵ درصد به ۹۰ درصد).


- اگر شما از اعتبارات بانکى در مقابل سررسيد و يا حساب‌هاى قابل دريافت خود برخوردار هستيد، بررسى کنيد که چگونه بانک شما در مورد چگونگى و شرايط جوايزهاى قابل دريافت خارجى عمل مى‌کند. براى مثال در مورد دريافتى‌هاى مؤسسات بين‌المللى مالى بايد مدت زمان بهترى را نسبت به ساير دريافتى‌هاى تجارى قائل شود. اگر بانک شما براى حساب‌هاى قابل دريافت با منشاء خارجى در بازارهاى صادراتى که شما علاقه‌مند به انجام کار در آن هستيد، ارائه تسهيلات نمى‌دهد، با سايرين در مورد اينکه آيا اين عملکرد در ساير مؤسسات مالى نيز اجراء مى‌شود، مشورت کرده و بانک خود را زير نظر بگيريد.


- برنامه‌هاى خود را براى مخارج توسعه تجارت و هزينه‌هاى نخستين دست‌آوردهاى صادراتى توسعه داده و در مقابل آن را مرتباً براى بانک خود گزارش کنيد تا بانک با آگاهى از فعاليت‌هاى صادراتى شما، آرامش خاطر بيشترى احساس کند.


شما ممکن است نياز به ملاقات بيشتر با بانک‌هاى رسمى قابل توجه (با محدوده عمل بيشتر) يا با بانک‌هاى رسمى به‌‌خصوصى که براى امور مالى تجارى ايجاد شده‌اند داشته باشيد تا مدت زمان عملى را که شما در امور تجارى خود نياز داريد، به‌دست آوريد. اگر کشور شما داراى بانک توسعه صادرات است، شما مى‌توانيد از مدت زمان عمل و ارائه تسهيلاتى که آنان مى‌توانند به شما پيشنهاد دهند، کسب اطلاع کنيد. در اين ميان مراقب مدت زمان و شرايط ويژه وام از سوى آنان (به‌عنوان مثال نرخ بهره‌هاى پائين‌تر) براى مواردى که ممکن است براى شما محدوديت انتخاب وجود داشته باشد، باشيد.

اداره مالى سفرها براى توسعه بازار صادراتى

به سبب آنکه انجام سفرهاى خارجى براى ايجاد شبکه‌ها و تأمين اعتبار يک نياز محسوب مى‌شود، بيشتر شرکت‌هاى خدماتي، اداره مالى سفرهاى خارجى را يک دردسر ويژه مى‌پندارند. با اين اميد که شرکت شما کارت‌هاى اعتبارى را که مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد را به‌عنوان جايگزين در مقابل هزينه‌هاى چنين مسافرت‌هائى به‌کار گيرد، نيازى نخواهد بود که شما از اعتبارات شخصى خود براى چنين منظورى استفاده کنيد.


شيوه‌هاى مهم و قابل توجهى وجود دارد که مى‌تواند در راستاى کمک به اداره مالى سفرهاى خارجى مورد ملاحظه قرار گيرد:


- بازارهاى هدف خود را نزديک به جائى که شما معمولاً به آنجا مسافرت مى‌کنيد، انتخاب کنيد تا هزينه‌هاى سفر شما کاهش يابد.


- سفرهاى مربوط به گسترش بازار صادراتى را با توجه به ترکيب آن با کنفرانس‌هاى مهم و رويدادها و وقايع تجارى خارجى انتخاب کنيد تا هزينه‌هاى جداگانه‌اى را متحمل نشويد.


- اگر سازمان‌هاى مالي، در ارتباط با شرکت شما در کنفرانس‌ها يا ملاقات‌هائى که نزديک بازارهاى هدف شما يا در بازارهاى هدف شما برگزار مى‌شوند، هزينه‌هاى شما را در قبال ارائه گزارش شرکت در چنين نشست‌هائى متقبل مى‌شوند، حتماً آن را مورد توجه و بررسى قرار دهيد.

مديريت جريان نقدينگى

در مواردي، تحصيلى يک طرح صادراتى يکى از آسان‌ترين مراحل به‌شمار مى‌رود. اما مديريت جريان سرمايه و نقدينگى براى يک طرح مى‌تواند بسيار پرکشمکش‌تر باشد. به‌ويژه اگر در طرح‌هاى مالى مؤسسات بين‌المللى مالى درگير باشيد، احتمالاً نياز خواهيد داشت که در مراحل ابتدائى براى خريد تجهيزات به تهيه وجه پرداخته و سرمايه‌گذارى کنيد و يا قبل از خريد و انجام طرح، به آنجا مسافرت نمائيد. رويکرد‌هائى که مى‌تواند در جريان نقدينگى به شما مساعدت نمايد به قرار ذيل است:


- در صورتى‌که بانک شما با اطمينان از طرح قرارداد شما يک وام ويژه سرمايه کارى را براى طرحى که شما نياز به اداره مالى آن داريد، تدارک ببيند، آن را مورد توجه قرار دهيد.


- اگر شما نيازمند دسترسى به تجهيزات طرح مى‌باشيد و پروژه مى‌تواند (به‌جاى پرداخت مالى سفارش) آن را مستقيماً در قبال بهاى خدمات خود پوشش دهد، آن را مورد توجه قرار دهيد تا اينکه نياز به استفاده از سرمايه‌گذارى خود براى خريد نداشته باشيد.


- اگر شما پيمان‌کاران فرعى داريد، در مورد شرايط و کيفيت قرارداد با آنان مذاکره کنيد. از جمله اينکه به آنان بگوئيد تا زمانى که هزينه‌هاى انجام طرح به شما پرداخت نشود، شما نيز به آنان مبلغى را پرداخت نخواهيد نمود.

ساير روش‌ها براى کاهش بار مالى

اگر از بازار محلى آشناى خود فراتر برويد، با شمارى از ريسک‌هائى که مى‌تواند منابع مالى شما را به هدر دهد، مواجه خواهيد شد. گام‌هاى برنامه‌ريزى که مى‌توانيد آن را مورد توجه قرار دهيد، در موارد ذيل بيان مى‌شوند:


- تعهدات قانونى خود را با تحصيل بيمه حرفه‌اى مسؤوليت (در صورت فراهم بودن) کاهش دهيد.


- احتمال هزينه‌هاى غيرمنتظره (غيرقابل جبران) مسافرت را با پرداخت بيمه لغو سفر، يا بيمه اندوخته ( که اغلب به‌عنوان قسمتى از کارت‌هاى اعتبارى طلائى است) و بيمه‌هائى که هزينه‌هاى اضطرارى پزشکى سفرهاى خارجى و يا نياز شما براى بازگشت غيرمنتظره به کشور را مورد پوشش قرار مى‌دهد، کاهش دهيد.


- به پوشش‌هاى بيمه‌اى شخصى کليدى (در صورت فراهم بودن) دسترسى پيدا کنيد تا اينکه در موقعيتى که در خارج مريض مى‌شويد، جريان نقدينگى شما قطع نگردد. از تبعات مالى ديگر که بيشتر شرکت‌هاى خدماتى کشورهاى در حال توسعه با آن مواجه هستند، نرخ‌هاى مبادله ارزهاى خارجى است. بيشتر قراردادهاى بين‌المللى بر اساس دلار آمريکا يا ين ژاپن يا پوند انگلستان هستند. اگر پول محلى شما در قراردادهاى شما کاربرد نداشته باشد، شما از نوسانات نرخ‌هاى مبادله تأثيرپذير خواهيد بود، مگر آنکه به‌دنبال راه‌کارهائى باشيد که اين تبعات مالى را تحت کنترل و پوشش قرار دهيد.