بهر‌ه‌گيرى از موارد تبليغاتى صنف مربوط

يکى از راه‌هاى تقويت اعتبار استفاده از بروشورها و ساير مواد تبليغاتى صنف خدماتى مربوطه است. براى مثال صنف خدماتى شما ممکن است بروشورى در زمينه قابليت‌هاى بخش شما داشته باشد که بتوانيد از آن استفاده نمائيد. هم‌چنين بخش دولتى مرتبط نيز ممکن است مطالعات مستقلى در زمينه رقابتى بودن بخش مربوط به شما همراه يک چکيده مطالب که مى‌توانيد آن را در بروشورهاى خود بگنجانيد، انجام داده باشد.

بروشورها

بروشورهائى که منعکس‌کننده قابليت‌هاى شما هستند:


چنان‌چه مى‌خواهيد اولين تأثيرى که ديگر ابزار تبليغاتى شما بر ديگران مى‌گذارند تا حد امکان مثبت باشد، بايد ديد ابزار تبليغاتى شما تا چه ميزان نشان‌دهنده قابليت‌هاى شما هستند؟


- طراحى در حد و اندازه‌هاى جهاني: آيا بروشورهاى شما به مشترى نشان مى‌دهند که شما يک عرضه کننده خدمات درجه اول هستيد؟ آيا تر و تازه، تميز، براق، دقيق، جذاب، عنصر مضر به محيط زيست، و از لحاظ فرهنگى مناسب هستند؟ اگر اين‌طور نيست، بايد از يک شرکت طراحى گرافيک بخواهيد به شما در تهيه مواد تبليغاتى مناسب و پرمايه کمک نمايد.


- پيشنهادات از جانب مشتريان سابق: آيا بروشورهاى شما نشان‌دهنده عملکرد سابق شما، فهرست مشتريان سابق و توصيه نامه‌هائى از جانب مشتريان هستند؟ اگر اين‌طور نيست، آيا مى‌توانيد برگه‌ها يا آگهى‌هائى که حاوى اين اطلاعات باشد، تهيه نمائيد؟ فراموش نکنيد که پيشنهادات مشتريان دولتى را در اين بروشورها بگنجانيد.


- مواد تبليغاتى حمايتي: آيا هيچ‌گونه جايزه ويژه برترين‌ها، گواهى‌نامه، مشتريان يا شرکاى شناخته شده خود، وابستگى به اتحاديه‌هاى صنفى يا انجمن‌ها را در بروشورهاى خود ذکر کرده‌ايد؟


- نسخه پوشش رسانه‌اي: آيا نام شرکت شما در مقاله يک روزنامه يا مجله درج گرديده است؟ اگر جواب مثبت است، آيا نسخه‌ها يا فرازهائى از آن مقاله را براى انعکاس در بروشور خود تهيه نموده‌ايد؟


بايد ببينيد آيا مواد تبليغاتى شما حول منافع يا رفع مشکلات تنظيم شده‌اند، يا اينکه حول ويژگى‌هاى شرکت شما؟


اگر کار شما صرفاً از طريق ارجاعات انجام مى‌گيرد، شايد تنها چيزى که نياز داشته باشيد کارت ويزيت باشد. ولى اگر مردم به‌ويژه در بازارهاى جديد يک مجموعه از مواد تبليغاتى شما براى بررسى داشته باشند، معمولاً احساس راحتى بيشترى خواهند کرد.

کارت ويزيت

مهم‌ترين ابزار ابزاريابي، کارت ويزيت شما است. کارت ويزيت چيزى است که ديگران آن را نگه مى‌دارند تا شما را با آن به خاطر داشته باشند و حتى مهم‌تر اينکه اين کارت نشان‌دهنده کيفيت خدمات شما به يک مشترى بالقوه است. کارت ويزيت خود را بيرون آوريد و فرض کنيد براى اولين مرتبه است که به آن نگاه مى‌کنيد. چه تأثيرى روى شما دارد؟ آيا کارت حرفه‌اى به نظر مى‌رسد؟ آيا اطلاعات راجع به آدرس شما واضح و کامل است؟ آيا داراى اطلاعات دسترسى الکترونيک مانند آدرس پست الکترونيک و سايت URL هستيد تا قابل دسترسى جلوه نمائيد؟ وقتى که مشتريان بالقوه به کارت شما نگاه مى‌کنند، يک سرى تصورات به‌صورت ناخودآگاه در مورد عواملى به ذهن آنها خطور مى‌کند. از جمله: آيا مايل به سرمايه‌گذارى منابع براى انجام يک شغل خوب هستيد (بر اين اساس که آيا کارت شما حرفه‌اى طراحى و حروف‌چينى گرديده است يا نه) آيا حائز شرايط لازم هستيد (براساس وجود و عدم وجود مدارک) آيا بين‌المللى فکر مى‌کنيد (براساس وجود اسم کشور شما در آدرس خود) آيا ارتباط برقرار کردن با شما آسان است (براساس وجود و عدم وجود آدرس الکترونيک) و غيره.


عامل ديگرى که بايد در نظر بگيريد موضوع استفاده از ساير زبان‌ها است. يک راه عملي، استفاده از پشت کارت ويزيت براى زبان مورد استفاده در بازار هدف است. براى حفظ وجهه حرفه‌اى خود لازم است تا آرم شرکت شما در پشت کارت به‌طور مناسبى چاپ شود.

در نظر گرفتن عوامل بازار در تهيه پيام تبليغاتى

بيش از ۲۰۰۰ کشور با فرهنگ‌هاى اصلى و فرعى بسيار در جهان وجود دارد. البته به جز يک يا دو کشور، تمام کشورها مورد هدف شما نخواهند بود. بنابراين مى‌خواهيد ابزار تبليغاتى شما تا حد امکان و به‌منظور تطابق با فرهنگ‌هاى مختلف داراى کاربردهاى مختلف باشند. از جمله عواملى که احتمالاً با فرهنگ تغيير مى‌کنند، مى‌توان به معانى مختلف رنگ‌ها، نوع تصوير يا تصويرهاى مناسب و تعبير و تفسير اصطلاحات و واژگان اشاره نمود. لازم است فردى از بازار هدف شما ابزار تبليغاتى شما را مورد بازبينى و بررسى قرار دهد تا اطمينان يابيد که حساسيت‌هاى فرهنگى را به‌درستى مورد توجه قرار داده‌ايد.

گسترش پيام شما در سطح جهانى

ملمو‌س‌ترين چيزى که بيانگر خدمت شما به‌شمار مى‌رود، ابزار تبليغاتى از جمله کارت ويزيت شما هستند. ابزار تبليغاتى به مدت زيادى باقى مى‌مانند. به‌ويژه اينکه اغلب شما نمى‌توانيد نمونه‌اى از خدمت واقعى خود را ارائه کنيد که مشتريان بالقوه بتوانند آن را نگهدارى و به بررسى آن بپردازند. هنگام فکر کردن به پيامى که مايل هستيد ابراز تبليغاتى شما حامل آن باشند، بايد توجه داشته باشيد که آنچه براى مشتريان اهميت دارد منفعتى است که آنها از خدمت شما مى‌برند. شما مى‌خواهيم پيام خود را براساس منافعى که خدمت شما دارد، گسترش دهيد و مواردى ارائه نمائيد که از اين پيام حمايت کند؛ از قبيل:


- سازگارى خدمت شما با بازارها و گروه‌هاى مشترى مختلف.


- کاربردهاى تخصصى خدمت شما.


- عملکرد موفقيت‌آميز شما در شرايط دشوار.


- ذکر مواردى از تجربه خود با مشتريان خارجي.