زمانى که شرايط واقعى براى موفقيت اقتصادى و تجارى در خارج از مرزها فراهم شده است، همکارى با يک شرکت محلى مناسب مى‌تواند به‌طور مؤثرى هزينه‌ها و زمان ورود شما را به بازار خارجى کاهش دهد، به جاى صرف هزاران دلار و ماه‌ها وقت براى تکميل اولين کار توسط خود شما مى‌توانيد اين کار را با استفاده از مقاطعه‌کاران، نسبتاً سريع‌تر به پايان برسانيد. شرکت محلى که با شما همکارى مى‌کند البته از شما درخواست خواهد نمود تا کمک کنيد که فعاليت اقتصادى شما، در بازار داخلى صورت گيرد، بنابراين مطمئن باشيد که شرکت شما مى‌تواند شما را در داخل رقابتى‌تر کند.