علاوه بر پذيرش استراتژى‌هائى که مستقيماً سبب ايجاد اعتبار براى شما مى‌گردد، مى‌توانيد روش‌هاى غيرمستقيمى را براى افزايش محبوبيت خود به‌کار بريد.

کارکردن به‌عنوان پيمانکار فرعى

يکى از سودمندترين راه‌ها براى کسب محبوبيت در خارج فعاليت کردن به‌عنوان پيمانکار فرعى براى يک صادرکننده باسابقه از کشور خود شما يا کشور ديگر است. به اين طريق از مزيت فراگيرى صادرات بدون مواجه شدن با ريسک‌هاى گوناگون برخوردار خواهيد شد و شرکت‌هاى ديگر با کار شما آشنا گرديده و به شما اعتماد پيدا مى‌کنند.

ارجاع دادن به ديگران

گرچه به‌ نظر مى‌رسد که ارجاع مشتريان به ديگران سبب از دست رفتن موقعيت تجارى مى‌شود، ولى در درازمدت تداوم در ارائه انواع خدماتى که بهتر آنها را عرضه مى‌کنيد، سبب موفقيت بيشترى براى شما خواهد شد. علاوه بر اين با ارجاع کارهائى که خارج از حيطه تخصصى شما است، اعتبار بيشتر نزد مشتريان کسب خواهيد نمود. در اين صورت است که اين مشتريان اعتماد پيدا مى‌کنند که شما از صميم قلب به فکر منافع آنها هستيد. هم‌چنين در صورتى که با تعداد زيادى از شرکت‌هائى که مى‌توانيد مشتريان را به آنها ارجاع دهيد، در ارتباط باشيد، سبب خواهند شد محبوبيت شما در دنيا به‌عنوان يک شرکت خدماتى جهانى افزايش يابد. ارجاع کار به ديگر شرکت‌ها هم‌چنين باعث ارتباط با شرکت‌هائى مى‌شود که مى‌توانيد با آنها به سرمايه‌گذارى مشترک بپردازيد. و البته هنگامى که کارى را به ديگران ارجاع مى‌دهيد، آنها نيز کارهائى را به شما ارجاع خواهند داد.

استفاده از روابط ويژه

اگر بايد از ميان چندين بازار يکى را انتخاب کنيد، به‌دنبال بازارهائى باشيد که شرکت‌هاى کشور شما در آن داراى مزيت خاصى هستند. مثلاً در شهرهائى که رابطه خواهرخوانده‌اى بين آنها برقرار است. يا يک يادداشت تفاهم بين دو کشور به امضاء رسيده است. يک راه ديگر اينکه شايد اتحاديه صنفى خدماتى شما داراى يک موافقت‌نامه دوستى با اتحاديه مشابه در بازار هدف مورد نظر باشد يا مى‌تواند در اين زمينه به مذاکره بپردازد و از اين طريق از تلاش‌هاى شما جهت ورود و شناخته ‌شدن در آن بازار حمايت نمايد.