در صورت امکان مشتريان بالقوه شما مايل هستند ضمانت‌هاى شخصى در مورد خوب عمل کردن شما داشته باشند. در اين صورت وظيفه شما يافتن راه‌هائى است که بتوانيد چنين تضمين‌هائى را ارائه کنيد.

عضويت در انجمن‌هاى صنفى

در بسيارى از بازارها عضويت در اتحاديه‌ها و يا انجمن‌هاى صنفى حائز اهميت مى‌باشد. اگر عضو يک انجمن صنفى به‌ويژه اگر صاحب منصب يا عضو کميته‌ هستيد، اين امر کمک مى‌کند که شما به‌عنوان يک عضو جدى در صنف خود مطرح شويد.

توصيه از جانب مشتريان راضى

در بعضى موارد مشتريان نمى‌توانند ارجاعات شخصى بدهند ولى مى‌توانند توصيه‌هائى ارائه نمايند. يکى از راه‌هاى به‌ويژه مؤثر جهت اين توصيه‌ها درخواست از مشتريان رضايت‌مند به حضور در موفق‌تر کنفرانس‌ها يا ديگر جلسات عمومى است که شما در حالى‌که به معرفى شرکت خود مى‌پردازيد آنان نيز نقطه نظرات مربوط به خود را ارائه نمايند.

ارجاع از يک منبع معتبر

مشتريانى که هم‌اکنون با آنها در ارتباط هستيد، منبع مهمى از اعتبار و ارجاعات به‌شمار مى‌روند که اغلب ناديده گرفته مى‌شوند. چندين راه وجود دارد که مى‌توانيد از مشتريان خود بخواهيد شما را در ارزيابى صادرات خود کمک نمايند که عبارتند از:


- از مشتريان رضايت‌مند بپرسيد آيا مى‌توانيد نام آنها را در ليست مشتريان خود در بروشورهاى تبليغاتى شرکت خود درج نمائيد؟


- از مشتريان راضى خود بپرسيد آيا مى‌توانيد شرکت شما را در بازار هدف به‌ويژه اگر داراى مرتبطينى در آن بازار هستند، به ديگران سفارش کنند.


فراموش نکنيد که از مشتريان راجع به ارجاعات بپرسيد.