تنها و بزرگ‌ترين مانع در جهت صادرات شرکت‌هاى خدماتى در بسيارى از کشورهاى در حال توسعه، جدى گرفته نشدن آنها در بازار جهانى است. به‌عنوان مثال در حالى‌که کشورهاى در حال توسعه ممکن است داراى مهندسين عالى باشند، يک شرکت مهندسى اروپائى در شرايط مساوي، احتمالاً داراى برترى طبيعى است. چرا که مردم با آن کشور اروپائى با پيشينه مزيت مهندسي، ارتباط برقرار مى‌کنند. مجامع صنفى و صنعتى مى‌توانند در کمک به گسترش نماى مثبت جهانى براى بخش‌هاى خدمات ملى نقش بسيار مهم و حياتى ايفاء نمايند.

شناساندن توانائى‌هاى جهانى صنف شما

صنف خدماتى شما ممکن است خصوصياتى شبيه به خصوصيات صنايع ديگر کشورها (و بنابراين نه چندان غيرمعمول و مرسوم) و به خوبى توانائى‌هاى ديگر مناطق شناخته شده جهان داشته باشد. بسيار مهم است که در آن مناطق توانائى‌ها را شناخته و تعيين نمائيد. وزارت صنايع يک کشور، اگر در نشانه‌هاى بين‌المللى (استانداردسازى بين‌المللي) عضويت داشته باشد، مى‌تواند در اين امر يک حامى و هم‌پيمان باشد. در تجزيه و تحليل توانائى‌هاى صنعتى و صنفي، شما ممکن است با ايجاد ارتباط مستقيم کامپيوترى با مرکز اعطاء نشان‌هاى بين‌المللى [ http://www.enchnet.Com ] يا مرکز کيفيت و بهره‌بردارى آمريکا [ Attp://www.Apqc.Org/b1/b1.htm ] ، مرورى بر توانائى‌هاى رقابتى ديگران داشته باشيد.


شما در شناخت توانائى‌ها، به تمرکز بر جنبه‌هايى که براى مصرف‌کننده‌هاى بالقوه مهم هستند، نياز داريد. برخى از توانائى‌هاى ممکن به‌صورت ذيل مطرح مى‌شوند.


- نرخ روزانه کمتر براى کارهاى تخصصى مشابه.


- مهارت‌هاى مديريت قوى پروژه در جهت انجام آن مطابق زمان‌بندى و بودجه.


- رويکردهاى مبتکرانه فنى و تکنيکى مناسب با عوامل فرهنگي.


- توانائى توجه و پاسخ‌گوئى به نيازهاى گروه‌هاى مختلف فرهنگي.


- داشتن استانداردهاى عالى اخلاقى و حرفه‌اي.

تبليغ توانائى‌هاى صنفى

براى کمک به اعضاء مجمع و اتحاديه جهت کسب اعتبار در خارج از کشور، نيازمند آن خواهيد بود که درباره توانائى‌هاى کليدى رقابتي، چند پيام مترقى و تکاملى را از خود بروز دهيد. هم‌چنين جذب و عنوان کردن شرکت‌هاى ”برتر و نمونه“ چهره کلى صنف شما را ترقى داده و متمايز خواهد ساخت. در راستاى حمايت از تلاش‌هاى تبليغاتى بايد کادرى داشته باشيد که در کارهاى چاپى و مطبوعاتى باتجربه بوده و روابط خوبى را با مطبوعات تجارى برقرار کند.


يک راه بقاء و سرزندگى که صنف شما بايد در نظر داشته باشد، بهره‌گيرى از حکايت‌هاى موفقيت‌آميز است. اين حکايت‌ها مى‌تواند به‌عنوان بخشى از سخنرانى‌هاى سياسي، يا مقاله‌هاى تبليغاتى در کشور خود، استفاده از عکس و تصوير در مجله‌هاى داخل هواپيما در شرکت‌هاى هواپيمائى ملي، انتقال اطلاعات در وب‌سايت کشور يا مجمع بازرگانى خود، درج سرمقاله‌ها در خبرنامه‌هاى مجمع، انتشار مقالات در نشريات بازرگانى و غيره، انعکاس يابد. هم‌چنين مى‌توانيد نمونه‌هاى موفقيت‌آميز صنف خود را براى ذکر آن در گفتگوهاى سياستمداران تدارک ببينيد.

ايجاد پايگاه‌هاى اطلاعاتى

مجامع صنفى معمولاً پايگاه‌هاى اطلاعاتى در مورد اعضاء خود را به‌صورت نمايه‌اى کامپيوترى يا الکترونيکى در اختيار قرار مى‌دهند. شما مى‌توانيد با ارائه سرويس واقعى انتقال داده‌ها از پايگاه اطلاعاتى به يک پايگاه اطلاعاتى مطرح که مى‌تواند به‌عنوان منبع انعقاد قرارداد و اتصال شرکت‌هائى که در راه رسيدن به اهداف مورد نظر خواهان مشارکت با ديگران هستند، اعضاء خود را يارى نمائيد.


در صورتى‌که ايجاب نمايد، به‌ منظور داخل کردن داده‌هاى اطلاعاتى شرکت‌ها در پايگاه اطلاعاتى مى‌توانيد براى جبران هزينه‌‌هاى اداري، از آنان درخواست دستمزد نمائيد. مرکز بين‌المللى بازرگانى (ITC) درصدد ايجاد يک صفحه خانگى (Home Page) خدماتى است. که مى‌تواند با ارائه خدمات خود، خريداران و شرکاى بالقوه را جستجو نمايد. در اين خصوص به جهت نفع‌رسانى به اعضاء خود، نياز خواهيد داشت که پايگاه اطلاعاتى خود را به‌صورت فرمت استانداردى که قابل جستجو به‌وسيله صفحه خانگى ITC باشد، تنظيم نموده و سپس به اين شبکه متصل شويد.

ايجاد واحد ارتقاء صنف

بسيارى از شرکت‌هاى خدماتى که از توان صادراتى برخوردار هستند، در رديف شرکت‌هاى کوچک قرار داشته و مى‌توانند براى ارتقاء شرکت خود بودجه‌هاى قابل ملاحظه‌اى اختصاص دهند.


شما با ايجاد و گسترش يک واحد موجه و جذاب (براى توسعه و ارتقاء اصناف) که اعضاء با بهره‌گيرى از آن بتوانند به ارتقاء و تکامل خود اهتمام ورزند، مى‌توانيد به گسترش توانائى‌هاى اعضاء خود کمک نمائيد.