آگاهى از بازارهائى که در حال حاضر خريدار کالاى موردنظر هستند، کافى نيست بلکه بايد اطلاعاتى بيش از اين داشت تا بتوان پيش‌بينى نمود چه کشورهائى از امکانات بالا براى خريد کالاى مورد نياز در آينده برخوردار هستند، آيا مى‌توان انتظار داشت که سهمى از خريدهاى آنها را به دست آورد و چگونه مى‌توان به اين هدف دست يافت.


دلايل خريد مردم از کشورهاى ديگر عدم وجود کالا در کشور، اقتصادى بودن و سليقه مى‌باشند و اطلاع از اين دلايل به استفاده از مزاياى آن کمک مى‌کند.

عدم وجود کالا در کشور

ممکن است کالائى مثل نفت، گاز، سنگ معدن آهن و ... در کشورى موجود نبوده و يا به اندازه کافى وجود نداشته باشد.

اقتصادى بودن

ممکن است توليد کالا در يک کشور از لحاظ اقتصادى مقرون به صرفه نباشد. امکان توليد انبه در نروژ در گل‌خانه‌هاى گرم و بزرگ وجود دارد ولى بديهى است که واردات اين محصول از يک کشور گرمسيرى به مراتب ارزان‌تر تمام مى‌شود. اين نکته فقط در مورد آب و هوا صدق نمى‌کند بلکه شامل ساير مزيت‌هاى نسبى موجود در يک کشور مثل کارگر ارزان‌تر يا مقررات ساده‌تر نيز مى‌شود.

سليقه

معمولاً وقتى درآمدهاى مردم بالا مى‌رود، کالاهاى متنوع‌ترى را مطالبه مى‌کنند و هنگامى که در يک بازار رقابت تنگ‌تر مى‌شود توليدکنندگان و بازاريان کوشش مى‌کنند چيزى متفاوت از رقباء خود عرضه کنند. کالاهاى وارداتى ممکن است لزوماً بهتر و يا ارزان‌تر از از محصولات ملى نباشند اما به لحاظ اينکه متفاوت هستند پاره‌اى از مردم آنها را ترجيح مى‌دهند. شايد تشريح ارجحيتى که انسان‌ها براى تفاوت‌ها قائل مى‌شوند مشکل باشد ولى مى‌توان فهميد که تقريباً براى هر توليدکننده فرصت‌هائى براى صدور حداقل مقدارى از محصولات خود وجود دارد ولو اينکه حقايق اقتصادى و فيزيکى موجود، وجود چنين امکاناتى را رد کند.


براى شناخت فرصت‌هاى صادراتى و بهره‌بردارى از اين فرصت‌ها ضرورى است صادرکننده اطلاعات وسيعى در مورد بازارهاى خود داشته باشد. صادرکننده بايد با ويژگى‌هاى اجتماعى مردمى که با آنها سر و کار دارد آشنا شود، بداند آنها چه چيزى دوست دارند، به چه زبانى صحبت مى‌کنند، مذهب آنها چيست، چگونه رفتار مى‌کنند، عادات و طرز زندگى آنها چگونه است. صادرکننده بايد جغرافياى بازارهاى صادراتى را بشناسد. محلى که کشورها واقع شده‌اند، کوهستانى هستند يا مسطح، به وسيلهٔ آب احاطه شده‌اند يا خشکي، آب و هواى گرم دارند يا سرد، مرطوب هستند يا خشک و يا زمانى گرم و مرطوب و بقيه اوقات خشک و سرد.


همچنين صادرکننده بايد ويژگى‌هاى اقتصادى را مورد توجه قرار دهد. مردم به خريد و فروش چه کالاهائى اشتغال دارند، چقدر پول دارند، پول را چگونه خرج مى‌کنند.