يکى ديگر از انوع نمايشگاه، نمايشگاه عرضه مستقيم مى‌باشد که امروزه در سطح دنيا تقريباً از زمره نمايشگاه‌ها خارج شده است. اين نوع نمايشگاه اخيراً براى جبران نارسائى سيستم توزيع در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است. چنانکه در اسفند ماه هر سال در محل دائمى نمايشگاه‌ها به فروش پوشاک مبادرت شده و مشابه آن در اماکن عمومى برگزار مى‌گردد و نام نمايشگاه هم بر آنها گذاشته مى‌شود. در اين جا لازم به ذکر است که با اين عمل خود به خود نمايشگاه در اذهان عمومى به مثابه محلى براى خريد و فروش کالا جا مى‌افتد که نتيجهٔ سوء آن متوجه نمايشگاه بين‌المللى و نمايشگاه‌هاى تخصصى صادراتى مى‌گردد.