امروزه بازاريابى براى صادرات (Marketing for Exports) به‌عنوان يک شاخه مهم از بازرگانى بين‌الملل مطرح است. شرکت‌هاى آگاه به اصول بازاريابي، از طريق شرکت در نمايشگاه‌هاى بين‌المللى امکانات خود را به توليدکنندگانى به عوض تأکيد روى کالائى خاص، معمولاً ”نوع خدمتي“ که آن کالا ارائه مى‌دهد را مورد توجه قرار مى‌دهند، به‌عنوان مثال، توليد‌کننده دستگاه تلکس، ”تسهيل در امر بازرگاني“ را مدنظر قرار مى‌دهد، آن‌گاه‌ با آشنا شدن با نقطه نظرات خريداران در نمايشگاه از يک طرف و مشاهده پيشرفت تکنولوژيکى رقبا و استقبال بازديدکنندگان از دستگاه‌هاى مدرن فاکس، فوراً در مى‌يابيد که حداقل در کنار توليد دستگاه تلکس، توليد دستگاه فاکس را نيز بايد در دستور کار جدى برنامه تحقيق و توسعه خود جاى دهد. به اين ترتيب مى‌بينيم که انگيزه رشد و نوآورى و تنوع‌گرائى از توليدکننده‌اى به توليد‌کننده ديگر تسرى مى‌يابد و مالاً دستگاهى به بازار عرضه مى‌شود که هم کار تلفن صوت‌دار (رئيس - منشي) را انجام مى‌دهد هم به‌عنوان يک دستگاه تکثير به کار مى‌آيد. هم تحرير مى‌کند، هم کامپيوتر و هم يک دستگاه مخابراتى است.


در نمايشگاه‌هاى بين‌المللي، هر کالائى و شرکتى توسط کالائى ديگر و شرکت‌هاى رقيب مورد حمله قرار مى‌گيرد. مهم‌ترين سلاح اين حمله، علم و تکنولوژى است. نتيجه اين تنازع بقاء پيشرفت‌هاى علمى و صنعتى و تکنولوژيکى است و هر توليدکننده‌اى که در بستر اين پيشرفت، جاى گرفت سهمى از بازار جهانى را به خود اختصاص مى‌دهد، به عبارت ديگر شرکت‌کنندگان در نمايشگاه‌هاى بين‌المللى با درک دقيق تهديدات، رقبا و فرصت‌هاى موجود و کسب ايده‌هاى جديد جهت ارضاء نيازهاى مصرف‌کنندگان کالاى خود، شانس خويش را جهت صادرات هر چه بيشتر افزايش مى‌دهند.