غرفه الگوئى از کار شرکت است. همان‌طور که هر چه ماکت يک ساختمان يا يک کالا استادانه‌تر طراحى شده باشد، به همان نسبت واقعيت آن ساختمان يا آن کالا را بهتر منعکس مى‌سازد. به همين ترتيب غرفه نمايشگاهي، بايد به شکلى طراحي، برپا و اداره شود که به مثابه يک ويترين ”فلسفه وجودي“ و موضوع فعاليت شرکت را به نمايش بگذارد. براى تحقق اين منظور بايد حتى‌المقدور از تمام جاذبه‌هاى ديدارى و شنيدارى استفاده تا با جلب احساسات و دقت بازديدکنندگان آنچه که مدنظر شرکت است به آنان تفهيم و گاه القاء شود.

اندازه غرفه

تعيين اندازه غرفه کارى ذوقى و دل‌بخواهى نيست. صرف بزرگى غرفه به اعتبار شرکت اضافه نمى‌کند و کوچک بودن آن نيز الزاماً از لحاظ اقتصادى مقرون به صرفه نمى‌باشد. براى تعيين اندازه مورد نياز غرفه بايد قبلاً تعداد بازديدکنندگان و حجم کالاهاى مورد نمايش برآورد، سپس باتوجه به تعداد کارکنان غرفه و وسايل و تجهيزات مورد نياز، در مجموع اندازه غرفه به‌طور تقريبى محاسبه شود.