طراحى غرفه حائز اهميت شايانى است، چرا که غرفه بايد قادر باشد به‌عنوان نماد چهره واقعى شرکت، تصويرى روشن از ماهيت شرکت ارائه دهد. اگر طراحى غرفه را نرم دستيابى به اين مهم بدانيم، ساختمان غرفه حکم سخت‌افزار را خواهد داشت. ساختمان غرفه بايد در حدى باشد که شأن و اعتبار شرکت‌کننده را حفظ نمايد. در ذيل انواع ساختمان ازنظر شکل، نحوه برپائى و برپاکننده شرح داده مى‌شوند:


از نقطه‌نظر ساختمان، غرفه‌ها سه دسته هستند:


براى ساختمان غرفه صرف‌نظر از باز و بسته بودن آن مى‌توان از ساختمان‌هاى پيش‌ساخته قابل سرهم‌بندى استفاده نمود. اين کار داراى چند امتياز است:


- قيمت مناسب دارند.


- به سادگى قابل حمل و انبار مى‌باشند.


- داراى اتصالات دقيق هستند.


- کار کمترى مى‌برند.


- براى برپائى و برچيدن آنها به ابزار ساده نياز است.


- اجزاء متشکله آنها مقاوم است.


- به راحتى قابل تنظيم مى‌باشند.


برپاکننده غرفه ممکن است خود شرکت باشد يا انجام اين کار را به پيمانکار واگذار نمايد و يا اينکه متخصصين شرکت و پيمانکار، مشترکاً به برپا ساختن غرفه همت گمارند. مديران شرکت بايد با شناخت نيروهاى درون سازمانى و با درنظر گرفتن اهداف شرکت در نمايشگاه، مطالعه نمايند که به کداميک از سه طريق فوق‌الذکر مى‌توانند غرفه‌اى با ساختمان و طرحى جذاب داشته باشند، زيرا نمايشگاه محل مناسبى براى کسب تجربيات معمارى مسؤوليت انجام اين کار را به چه کس و يا کسانى واگذار نمايند.


طبيعى است که بايد پس از اختتام نمايشگاه، غرفه برچيده شود. با توجه به اين لازم است از قبل، فردى با تجربه جهت انجام اين کار انتخاب شود. زمان براى چيدن غرفه معمولاً کوتاه است. به‌علاوه در صورت عدم پيش‌بينى‌هاى لازم هماهنگى و دقت ممکن است شرکت ناچار به تحمل هزينه‌هاى بى‌موردى شود. معمولاً مهم‌ترين هزينه‌هاى ناخواسته عبارتند از:


- خسارت به محصولات، اشياء به موقع حمل و نقل.


- گم شدن وسايل گران‌قيمت به علت معلوم نبودن مسؤوليت‌ها و عدم نظارت کافي.


پس از برچيدن غرفه به موازات ذخيره تجربيات ذى‌قيمت، وسايل، قطعات و تجهيزات مربوط به ساختمان غرفه در محلى محفوظ جهت استفاده در سال‌هاى بعد انبار مى‌شود.

غرفه باز (Open assembly)

اين غرفه‌ها حريم خاصى ندارند و مى‌توان از بيرون کالاهاى نمايشى را مشاهده نمود.

غرفه نيمه‌باز (Partly open stand)

در غرفه‌هاى نيمه‌باز بعضى از قسمت‌ها، داراى حفاظ‌هائى هستند که از نظاره مستقيم کالا از بيرون جلوگيرى مى‌کنند.

غرفه بسته (Closed assembly)

اين دسته از غرفه‌ها کاملاً محفوظ و محصور است و براى ديدن کالاهاى نمايشى حتماً بايد وارد غرفه شد.