قسمت عمده‌اى از بودجه اختصاص يافته شرکت براى نمايشگاه صرف تبليغ مى‌شود. اين تبليغات مى‌تواند از طريق چاپ آگهى در روزنامه‌ها و نشريات انجام شود. شرکت‌کنندگان در نمايشگاه مى‌توانند از خدمات تبليغاتى که توسط دست‌اندرکاران نمايشگاه در اختيار آنها قرار مى‌گيرد (به‌صورت رايگان و يا به قيمت تمام شده) استفاده کنند. تبليغاتى از اين دست بايد روى سه نکته تکيه کند:


- نام شرکت، موضوع فعاليت و مشخصات ارتباطي.


- شعارهائى که شرکت روى آن تکيه مى‌کند.


- موقعيت غرفه در نمايشگاه.


اين‌گونه تبليغات ساده‌ترين وسيله جلب توجه بازديدکنندگان مى‌باشند و معمولاً تنها به‌صورت دعوت از بازديدکنندگان مطرح مى‌شوند و هيچ‌گونه اطلاعاتى را درباره خود شرکت و برنامه‌هاى آن در بر ندارند.


البته لازم به ذکر است که در هر صورت نام شرکت در کاتالوگ نمايشگاه آورده مى‌شود. اما شرکت‌کنندگان مى‌توانند با پرداخت مبلغى اضافى مطابق با تعرفه نمايشگاه درخواست نمايند که علامت تجاري، شعار تبليغاتي، عکس و ساير موارد موردنظر شرکت در کاتالوگ چاپ شود. کاتالوگ براى مدتى طولانى نگهد‌ارى و به‌عنوان مرجع مورد استفاده واقع مى‌شود.


يکى ديگر از راه‌هاى مؤثر تبليغات نمايشگاهي، چاپ و ارسال دعوت‌نامه حاوى شرحى در مورد موقعيت غرفه همراه با بليط ورودى براى مشتريان مى‌باشد. بهتر است به جاى ارسال اين‌گونه دعوت‌نامه‌ها به آدرس يک شرکت آن را به نام فرد به آدرس آن شرکت فرستاد. اين دعوت‌نامه اگر توسط شخصى که مشترى با او سر و کار دارد حضوراً تقديم شود مى‌تواند مؤثرتر واقع شود. در ضمن هرچه دعوت‌نامه دوستانه‌تر باشد تأثير بيشترى مى‌گذارد. فهرست اسامى مشتريان فعلى و مشتريان بالقوه که از طريق شرکت‌هاى اطلاع رسانى قابل تهيه است مبناى مناسبى براى اين دعوت‌نامه‌ها است.


يکى ديگر از راه‌هاى تبليغات نمايشگاهى اعطاء هديه و يا قرعه‌کشى است. بعضى از هدايا چند بخشى هستند. يک بخش از اين هديه‌ها را مى‌توان با دعوت‌نامه ارسال داشت و بقيه در غرفه قابل حصول است. توزيع هدايا نبايد در روند کار نمايشگاه تأثير بگذارد.


در بعضى از کشورها استفاده از برچسب براى تبليغات خيلى رايج است. روش کار به اين شکل است که مدتى قبل از شروع نمايشگاه از اين برچسب‌ها در مکاتبات با گروه‌هاى مصرف‌کننده ذى‌ربط استفاده مى‌شود. چون به هنگام بايگانى نامه‌ها معمولاً پاکت‌ها دورانداخته مى‌شوند بهتر است برچسب‌ها را به خود نامه چسباند. اين برچسب‌ها از خود برپاکنندگان نمايشگاه قابل تهيه است و مى‌تواند نام و محل غرفه را به اطلاع بازديدکنندگان برساند.


و در پايان اضافه شود که خوش سليقگي، حسن برخورد، انجام وظيفه توسط افراد غرفه، نظم و نظافت غرفه و پذيرائى مناسب به نوبه خود نوعى تبيلغ به حساب مى‌آيند.