شرکت سهامى صنايع شير ايران

وظايف:

تهيه و تدارک شير و فرآورده‌هاى آن و توزيع آنها. اين شبکه، توزيع مواد لبنى را در گذشته و حال به‌عهده داشته است.

شرکت سهامى گوشت کشور

وظايف:

ايجاد، ميدان‌هاى دام و بهره‌بردارى از آنها - کشتارگاه‌ها - سردخانه‌ها - گارگاه‌هاى بسته‌بندى گوشت و فراهم نمودن وسائل مورد نياز براى تدارک و حمل و نقل و توزيع و نگهدارى دام و طيور و گوشت و متفرعات آنها.

شرکت سهامى قند و شکر

اهداف شرکت عبارت است از تهيه و تدارک قند و شکر از منابع داخلى و خارجي، ذخيره‌سازى و نگهدارى و توزيع و تنظيم بازار مصرف قند و شکر مى‌باشد.

شرکت سهامى گسترش خدمات بازرگانى

وظايف:

- فراهم نمودن امکانات لازم براى گسترش شبکه توزيع کالاهاى اساسى در سطح کشور.


- اقدامات در توزيع کالاهاى اساسى به‌نحوى که اين کالاها در کوتاه‌ترين مدت به‌دست مصرف‌کننده برسد.


- ايجاد مراکز فروش ثابت و سيار براى پخش کالاهاى اساسى به‌منظور جلوگيرى از نفوذ واسطه‌ها و حفظ تعادل قيمت‌ها.(اين شرکت در بازرگانى دولتى ايران ادغام شده است).

شرکت سهامى شيلات

وظايف:

انجام هر گونه عمليات صيادي، بهره‌بردارى و از منابع آبزيان عرضه، نگهداري، توزيع و فروش و فرآورده‌هاى آن و تکثير و پرورش آبزيان.

سازمان غله کشور

وظايف اين سازمان به‌شرح ذيل است:


- ايجاد مراکز خريد و توزيع غله در سطح کشور و هم‌چنين، احداث، اجاره کردن کارخانجات (نان ماشيني، توليد آرد و ...) مى‌باشد.


- نظارت بر توزيع کمى و کيفى آرد در سطح کشور.

سازمان تعاون مصرف شهر و روستا

اين سازمان تهيه و فروش کالاهاى مورد نياز جامعه شهرنشين و روستائى را به‌عهده دارد.

شرکت بازرگانى دولتى ايران

اين شرکت به استناد ماده ۷ قانون تشکيل وزارت بازرگانى مصوب ۳۰ تيرماه ۱۳۵۳ تشکيل گرديد.


اين شرکت شناسائى مراکز توليد و فروش و عرضه کالاها در داخل کشور در زمينه مواد غذائى عهده‌دار مى‌باشد.