ماشين‌آلات خط توليد نو با انجام مراحل ثبت سفارش و انواع مستعمل آنها، موافقت وزارت‌خانه صنعتى قابل ورود مى‌باشد.


تهيه اقلام مذکور با عقد قرارداد اجازه از طريق سيستم ورود موقت نيز امکان‌پذير است.

دلايل خريد ماشين‌آلات مستعمل

- قيمت ماشين‌آلات مستعمل کمتر از ماشين‌آلات نو مى‌باشد.


- سفارش و تحويل ماشين‌آلات مستعمل سريع‌تر از ماشين‌آلات نو انجام مى‌گيرد.

بازار ماشين‌آلات مستعمل

در بازار ماشين‌آلات مستعمل خريداران ماشين‌آلات مورد نياز خود را به طريق ذيل تهيه مى‌نمايند:


- واسطه‌ها (Used equipment)


- کارخانجات فروشنده (Directly from owner)


- دلالان (Brokers)


- حراج‌ها (Auction)


واسطه‌ها در مناطق صنعتى (شهرک‌هاى صنعتي) کار خريد و فروش ماشين‌آلات مستعمل را انجام مى‌دهند.

مزاياى تهيه ماشين‌آلات از طريق اجاره

- در اين روش نگهدارى (Maintenace) و خدمات خاص و تعمير ماشين‌آلات به عهده مؤسسه اجاره دهنده است.


- برخى از ماشين‌آلات در کوتاه مدت مورد نياز مؤسسه توليدى است، اين روش باعث مى‌شود که واحدهاى توليدى در سرمايه‌گذارى صرفه‌جوئى نمايند.


- حفاظت در مقابل تغييرات تکنولوژي، ريسک خريد ماشين‌آلات توليدى را در مقابل تغييرات تکنولوژى را کاهش مى‌دهد. اين روش در صنايعى که ماشين‌آلات مورد استفاده آنها در معرض تغييرات تکنولوژى مى‌باشد، کاربرد زيادى دارد.


- تهيه ماشين‌آلات از طريق اجاره باعث کاهش سرمايه‌گذارى و افزايش نقدينگى شرکت مى‌گردد. و مى‌توان از اين وجوه براى سرمايه‌گذارى در بخش‌هاى ديگر مؤسسه توليدى استفاده کرد.

سيستم تهيه ماشين‌آلات به طريق بيع متقابل (Buy Back)

تجارت متقابل در واقع در بر گيرنده ترتيبات بازرگانى گوناگونى است که در آن پرداخت بهاء کالاى خريدارى شده به صورتى غير از روش نقدى صورت مى‌گيرد. در اين سيستم هيچگونه پرداخت نقدى جهت واردات ماشين‌آلات انجام نمى‌شود و بازپرداخت بهاى ماشين‌آلات پس از راه‌اندازى کارخانه طى چند سال از محل صدور محصولات توليدى کارخانه تأسيس شده انجام مى‌گيرد.


واردات ماشين‌آلات و مواد، تحت سيستم Joint Venture نيز فقط توسط شرکت‌هاى مشترک (ايرانى و خارجي) با رعايت قانون و آئين‌نامه مربوط جلب و حمايت سرمايه‌هاى خارجى و انجام تشريفات مربوطه در سازمان سرمايه‌گذارى و کمک‌هاى اقتصادى وفنى ايران قابل انجام مى‌باشد.


مراحل عمومى گردش کار اين نوع قراردادها به شرح ذيل است:


- انتخاب موضوع قرارداد


- انتخاب شريک خارجي


طرف ايرانى مى‌بايست با توجه به موضوع انتخابى خود نسبت به اخذ اطلاعات لازم در زمينه قيمت‌هاى پيشنهادي، تکنولوژى و شرايط سرمايه‌گذارى طرف خارجى خود اقدام نمايد


- اخذ موافقت اصولى از وزارت‌خانه توليدى ذى‌ربط


- انعقاد قرارداد با طرف خارجي


- مراجعه به وزارت‌خانه صنعتى و سازمان سرمايه‌گذارى و کمک‌هاى اقتصادى و فنى ايران جهت اخذ موافقت‌نامه مربوطه