مبانى مؤثر در خريد کالا در حالت کلي، کيفيت، مقدار، زمان، قيمت و منبع تهيه کالا مى‌باشد.

زمان و مقدار مناسب  سفارش کالا

زمان و مقدار سفارش کالا به روش خريد و نوسانات قيمت، مدت تهيه کالا، مقدار توليد و نقدينگى خريداران بستگى دارد.