به‌منظور رعايت اين اصل (به استناد تصويب‌نامه شماره ۹۱۴۶/ت ۲۴،۴۷۹ ه مورخ ۶/۳/۱۳۸۰ هيئت محترم وزيران، واردات کالا منوط به رعايت استاندارد گرديده است). واردات يا خريد برخى از کالاها منوط به درج شماره استاندارد يا مشخصات فنى آنها در متن فرم ثبت سفارش شده است.


استانداردهاى مورد قبول وزارت صنايع و معادن به ترتيب ذيل است:


- استانداردهاى ملى ايران.


- استانداردهاى ملى اتحاديه اروپايى (EN).


- استانداردهاى ملى کشورهاى عضو اتحاديه اروپايي.


- استانداردهاى ملى کشورهاى آمريکايى شمالي.


- استاندارهاى ملى کشور ژاپن (JIS).


- استانداردهاى بين‌المللى کارايى IEC، ITU، codecx، Iso.


شرکت‌هاى توليدى داخلي، وارد کننده قطعات يدکى CKD خودرو، مجاز خواهند بود استاندارد کارخانه‌اى واحد توليدى مادر را در اوراق ثبت سفارش و اسناد خريد کالا درج و کالا را مطابق با آن خريدارى و وارد کشور نمايند.


فهرست شرکت‌هاى خودروسازى مادر که استاندارد آنها مورد قبول مؤسسه استاندارد است به شرح ذيل مى‌باشد:


- شرکت پژو فرانسه


- شرکت کياموتور کره جنوبي


- شرکت نيسان ژاپن


- شرکت Nicniman


- شرکت سيتروئن فرانسه


- شرکت مزدا ژاپن


- شرکت دوو کره جنوبي


- شرکت لندرور انگليس


- شرکت سانتاز اسپانيا


- شرکت داميلر کرايسلر


- شرکت هيونداي


- شرکت نئوپلن آلمان


- شرکت 2F


- شرکت MAW


- شرکت Voith آلمان


- شرکت ولو سوئد


- شرکت رنو فرانسه


- شرکت ايويکو


- شرکت Libher آلمان.


طبق دستورالعمل بانک مرکزى ايران، بانک‌ها در مورد کالاهاى مشمول استاندارد اجباري، صرفاً استانداردهاى مورد قبول مؤسسه استاندارد را که توسط دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگانى (وزارت بازرگاني) در اوراق ثبت سفارش درج مى‌شود، قبول خواهند نمود.


ارائه اصل گواهى انطباق کالا با استاندارد مذکور که توسط شرکت بازرسى مجاز صادر مى‌شود، به همراه ساير اسناد تجارى به بانک کارگزار براى معامله اسناد الزامى است، بديهى است بدون ارائه گواهى مزبور پرداخت وجه اعتبار اسنادى يا برات امکان‌پذير نخواهد بود.