بعد از حمل و نقل دريائى که عمده‌ترين و مهم‌ترين شيوه جابجائى کالا در سطح بين‌المللى است، حمل و نقل زمينى در درجه بعدى قرار گرفته است. به ويژه براى کشورهائى که به دريا دسترسى ندارند تنها طريقه حمل و نقل به شمار مى‌آيد. اصولاً حمل و نقل زمينى به سه دسته حمل و نقل جاده‌اي، حمل و نقل مرکب و حمل و نقل با راه‌آهن تقسيم مى‌گردد.