راه‌هاى زمينى

شبکه راه‌هاى زمينى منطقه آزاد چابهار عبارت است از مسيرهاى آسفالته:


۱. چابهار - ايران‌شهر - کرمان - يزد - تهران


۲. چابهار - تيس - نيک‌شهر - تنگ سرحد - ايران‌شهر


۳. چابهار - زاهدان - ميرجاوه - پاکستان


۴. چابهار - زاهدان - زابل - افغانستان


۵. چابهار - زاهدان - مشهد - سرخس - تجن (ترکمنستان) - آسياى ميانه


۶. چابهار - جاسک - ميناب - بندرعباس


۷. چابهار - نيک‌شهر - فنوج - جيرفت - کرمان

راه‌هاى هوائى

عمده‌ترين ارتباط هوائى - مسافرتى ميان شهرهاى اصلى کشور با ?منطقه آزاد چابهار? از طريق فرودگاه کنارک در ۴۵ کيلومترى شهر ?چابهار? برقرار است. باند پروازى اين فرودگاه قابليت پذيرش هواپيماى بزرگ و سنگينى مانند ۷۴۷ و ارباس را دارد. در حال حاضر همه روزه پروازهائى به مقصد ?چابهار? برقرار است.