رئيس هيئت مديره و مديرعامل آقاى مهندس بهروز بوشهرى (ساير اعضاى هيئت مديره آقايان ماهرو و دکتر بانکي)


سازمان اداره کننده: سازمان منطقه آزاد قشم

مراکز تفريحى، ورزشى، فرهنگى و هنرى

۱. قلعه شهر


۲. برکه بى‌بى


۳. غار خربس


۴. چاه‌هاى تاريخى اطراف قلعه لافت معروف به چاه‌هاى طلا


۵. مسجد و مقبره شيخ برخ مربوط به عصر خليفه دوم - روستاى کوشه


۶. مسجد و مدرسه کماليه - روستاى بند حاج‌علي


۷. جنگل‌هاى حرا با وسعت ۱۴۰۰۰ هکتار از لافت تا بندر خمير


۸. آرامگاه شاه شهيد


۹. سواحل زيباى جنوبي


۱۰. مسجد قبل در روستاى هلر


۱۱. مسجد رمچاه در روستاى رمچاه


۱۲. قبرستان انگليسى‌ها در روستاى باسعيد.


مراکز عرضه مواد غذائى و سوپرمارکت‌ها

۱.بازار شهر قشم


۲. بازار


۳. بازار نخل زرين واقع در بلوار امام قلى‌خان


۴. بازار پاسارگاد واقع در بلوار امام قلى‌خان


۵. بازار پرديس واقع در بولوار امام قلى‌خان


۶. بازار خليج فارس


۷. بازار ستاره قشم


۸. بازار خورشيد قشم


۹.بازار سيمرغ


۱۰.بازار دوم بازار نخل زرين قشم


۱۱. بازار مرجان قشم


۱۲. بازار پاسارگاد فاز دوم