امکان تأسيس بانک ايرانى و افتتاح شعبه بانک‌هاى خارجى در منطقه آزاد قشم

تأسيس بانک ايرانى و تأسيس و افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتبارى غير بانکى اعم از ايرانى و خارجى با پيشنهاد سازمان منطقه آزاد قشم و تائيد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران و تصويب شوراء عالى مناطق آزاد مجاز است.


همچنين تأسيس صرافى‌ها در منطقه آزاد قشم با صدور مجوز توسط سازمان منطقه آزاد قشم امکان‌پذير است.


نرخ ارزهاى مورد معامله براساس عرضه و تقاضا تعيين مى‌شود و در ارتباط با سرمايه مؤسسات اعتبارى غير بانکى ايراني، حداقل با ۵ ميليارد ريال و مؤسسات و شعب بانک‌ها خارجى با حداقل ۵ ميليون دلار مى‌تواند فعاليت خود را در منطقه آزاد قشم آغاز کنند.