شرکت حمل و نقل بين‌المللى سمنستان تحت پوشش سازمان عمران کرمان مجرى طرح کلان منطقه ويژه اقتصادى سيرجان نيز سالها است که در رابطه با ارائه خدمات حمل و نقل بين‌المللى کالا (دريائي، زمينى و هوائي) در کليه مناطق آزاد و ويژه اقتصادى فعال مى‌باشد و آماده هرگونه همکارى با سرمايه‌گذاران و بازرگانان محترم مى‌باشد.


آدرس: تهران، خيابان ستارخان، تهران ويلا، شهيد جوادي،شماره ۸۰، طبقه اول


تلفن: ۸۲۵۶۸۹۹


دورنگار: ۸۲۷۵۲۴۴


کد پستي: ۱۴۴۴۸


هرچند که اکثر شرکت‌هاى حمل و نقل بين‌المللى کالا که معتبر و فعال مى‌باشند در بندرعباس شعبه يا دفتر دارند و از طريق مجلات ساير منابع مى‌توان آنها را به‌دست آورد. همچنين شرکت‌هاى خدمات کشتيرانى فراوانى در بندرعباس فعال مى‌باشند.