هوائى

فرودگاه بين‌المللى قشم آمادگى پذيرش انواع هواپيماهاى بارى و مسافرى داخلى و خارجى را دارد و به‌علت برخوردارى از مزيت‌هاى ورود و خروج مناطق آزاد به زودى يکى از مراکز فعال تردد بين‌المللى کشور خواهد شد. متقاضيان مسافرت هوائى به قشم همچنين مى‌توانند از مراکز فرودگاهى به فرودگاه بندرعباس عزيمت و فاصله بندرعباس تا منطقه آزاد قشم را با شناورهاى مناسب دريائى طى کنند. بليت سفر به قشم را مى‌توان از هواپيمائى فراز قشم و يا ساير دفاتر فروش هواپيمائى تهيه کرد.

دريائى

در حال حاضر کشتى‌هاى هرمز ۲ سيرک، ۱۰ فروند لنج مسافرى و شناور تندرو و ۷۵ نفره مرواريد کار حمل و نقل مسافر به منطقه آزاد قشم و برعکس را به عهده دارند. براى تهيه بليت سفر با اين شناورها مى‌توان به ترمينال مسافرى بندر باهنر واقع در سه‌راهى تازيان در بندرعباس، يا به اسکله بهمن در منطقه آزاد قشم مراجعه کرد.


مشخصات و ويژگى‌هاى اسکله‌هاى منطقه آزاد قشم

در حال حاضر منطقه آزاد قشم داراى اسکله‌هائى با مشخصات زير است:


۱. اسکله بهمن

- اهداف: ورود و خروج مسافر داخلى و خارجي، واردات و صادرات


- ظرفيت: ورود ۳۰۰۰ مسافر داخلى و خروج ۳۰۰۰ مسافر داخلى در روز


- ورود و خروج ۱۰۰۰ مسافر خارجى در روز


- پذيرش کشتى‌هاى جنرال کارگوتا ۳۰۰۰ تن


- قابليت پهلوگيرى فلات با رج تا ۵۰۰۰ تن


- امکانات: محل پهلوگيرى به طول ۱۷۰ متر


- وسايل تخليه و بارگيرى شامل جرثقيل ۱۵ تني، ۳۰ تنى و ۱۱۳ تني، تاپ‌ليفت ۳۵ تنى و ليفت تراک ۵/۱ تنى (به غير از مکايعات و کالاهاى فله، همه گونه کالا در اين اسکله تخليه و بارگيرى مى‌شوند).


- ۱۰۰۰۰ متر مربع انبار مسقف‌دار دارد.


- ساختمان ادارى گمرک واردات و صادرات کالا


- ترمينال مسافرى با کليه تجهيزات


- فروشگاه‌هاى عمومى ( در حال احداث)


- رستوران ترمينال مسافرى داخلى (در دست احداث)


- رستوران در محوطه اسکله (در دست احداث)


۲. اسکله شهيد ذاکرى (سنگى)

- اهداف: پذيرش مسافر داخلى (ورود و خروج با شناورهاى سبک) ورود و خروج کالاهاى کابوتاژى و خودرو


- ظرفيت: پذيرش ۱۰۰۰ مسافر خروجى داخلى


- پذيرش روزانه ن۱۰۰۰ مسافر ورودى داخلى


- پذيرش ۱۰۰۰ تن کالاهاى کابوتاژى


- امکانات: پانتون شناور براى پهلوگيرى شناورهاى لندينگ کرافت ۱۰۰۰ تنى -ساختمان بنادر و گمرک ترمينال مسافرى (در دست احداث)


۳. اسکله فجر

- اهداف: تخليه و بارگيرى مصالح ساختمانى


- ظرفيت: پهلوگيرى کشتى‌هاى تا ۲۰۰۰ تن - تخليه و بارگيرى ۲۰۰۰ تن مصالح ساختمانى در شبانه‌روز


- امکانات: داراى پانتون شناور - رمپ‌ثابت


۴. اسکله درگهان

- اهداف: ورود و خروج مسافر داخلى تا ۲۰۰۰ نفر در شبانه روز - پذيرش محموله‌هاى داخلى


- ظرفيت: تخليه و بارگيرى شناورهاى تا ۳۰۰۰ تنى و پهلوگيرى لندينگ کرافت تا ۲۰۰۰ تن


- امکانات: ترمينال مسافرى - ساختمان گمرکى


۵. اسکله کاوه (در حال احداث)

- اهداف: واردات مواد اوليه، ماشين‌آلات و کالاهاى ساخته شده با شناورهاى سنگين، صادرات کالاهاى نيمه ساخته


- ظرفيت: پهلوگيرى شناورهاى تا ۵۰۰۰ تنى کالاهاى جنرال کارگو - فله و مايعات


۶. اسکله لافت

- اهداف: ورود و خروج کالاهاى داخلى و خودرو و مسافر داخلى همراه با خودرو


- ظرفيت: خروج ۱۰۰۰ مسافر داخلى و در روز - ورود و خروج ۲۰۰ دستگاه خودرو


- امکانات: پانتون شناور - رمپ ثابت - ترمينال مسافرى و گمرکى - قابليت پهلوگيرى کليه شناورهاى لندينگ کرافت


۷. اسکله هامون

- اهداف: پارکينگ قايق و شناورها، تعميرات شناورهاى سبک، پهلوگيرى شناورهاى صيادى


- ظرفيت: امکان پارک و توقف کشتى‌هاى تا ۳۰۰۰ تني، پهلوگيرى شناورهاى صيادى کمتر از ۵۰۰ تن


- امکانات: حوضچه آرامش به وسعت ۳۲۰ هزارمتر مربع اسکله تعميرات و سرسره (در دست احداث)