صادرات کالاها از منطقه آزاد کيش با ساده‌ترين تشريفات و با روش‌هاى زير مقدور است و سازمان موظف به صدور گواهى مبداء براى آنها است:


۱. صدور کالاهاى ساخته شده در جزيره اعم از اينکه مواد اوليه استفاده شده در آنها از منابع داخلى و خارجى تهيه شده باشد، کالا مجاز مى‌باشد.


۲. ورود کالاى توليد شده در منطقه به داخل کشور، در حد ارزش افزوده به اضافه مواد اوليه داخلى از پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى معاف بوده و تنها براى آن بخش از مواد اوليه و قطعات وارداتى که در توليد نهائى مورد استفاده قرار گرفته است عوارض مربوط منظم خواهد شد.


۳. ورود کالاهاى خارجي، اعم از مصرفى يا ماشين‌آلات به جزيره، که عيناً به ساير نقاط کشور حمل مى‌شود، مجاز بوده اما ترخيص آن منوط به رعايت مقررات عمومى صادرات و واردات کشور است.


صدور کالاهاى ساخت داخل از منطقه به خارج از کشور نيز مشمول مقررات بند فوق بوده و مستلزم رعايت مقررات عمومى صادرات و واردات کل کشور است.


خروج کالاهائى که از نقاط مختلف کشور به‌منظور تعمير و يا تکميل به‌صورت موقت وارد جزيره کيش مى‌شود، مجاز بوده و بازگرداندن آنها تابع تشريفات مقرر در قانون امور گمرکى است. در اين حالت بابت ارزش دستمزد عمليات انجام شده و يا تعمير و تکميل، مبلغى مطالبه نخواهد شد و تنها براى قطعات و لوازمى که تعويض يا اضافه شده است، حقوق گمرکى و سود بازرگانى منظور خواهد شد. اعاده عين کالاهاى خارجى يا داخلى وارده به منطقه با اجازه مجاز است.


خروج موقت کالاهائى که براى تعمير و يا تکميل صورت مى‌گيرد، آزاد است و هنگام بازگرداندن آنها، عوارض بندرى و فرودگاهى مطالبه نمى‌شود.