در راستاى تحقق برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى دولت جمهورى اسلامى ايران و به منظور دستيابى به رشد موردنظر در صنعت توريسم و براساس مصوبات چهل و سومين جلسه شوراء عالى هواپيمائى کشورى شرکت هواپيمائى کيش در سال ۱۳۷۰ تأسيس گرديد.

عملکرد

شرکت هواپيمائى کيش بلافاصله جهت تأمين هواپيماهاى مورد نياز با کشورهاى اروپاى شرقى و جمهورى‌‌هاى تازه استقلال يافته شوروى قراردادهائى امضاء کرده و اولين پرواز هواپيمائى کيش در تاريخ ۲۲/۴/۷۰ توسط يک فروند هواپيماى استيجارى توپولوف ۱۳۴ رومانيائى انجام شد.


نياز مبرم به توسعه و گسترش صنعت هواپيمائى و توجه به خط‌مشى‌هاى اصولى مناطق آزاد باعث گرديد تا ناوگان شرکت در راستاى اجراء طرح‌هاى توسعه به هواپيماهاى آنتونف ۲۴ با ظرفيت ۴۴ مسافر و دو فروند هواپيماى ياک - ۴۰ با ظرفيت ۳۲ نفر مسافر، جمعاً ۹ فروند هواپيما ناوگان اين شرکت را تشکيل داده‌اند.


هم‌زمان و همگام با افزايش ظرفيت و توان عملياتي، اقدامات بنيادين در پياده نمودن سيستم‌ها و روش‌هاى مناسب اجراء طرح‌هاى توسعه و گسترش به مورد اجراء گذاشته شده و سيستم رزرواسيون و ديسپچينگ جهت کنترل و نظارت دقيق عملياتى بر امور پروازى مطابق با آخرين پديده‌هاى موجود در سطح شرکت‌هاى هواپيمائى مدرن صورت مى‌گيرد.


شرکت هواپيمائى کيش که به‌عنوان يکى شرکت مستقل هواپيمائى مورد تصويب سازمان هوانوردى بين‌المللى ?ICAO? عمل مى‌نمايد توانسته است در طول شش سال فعاليت خود تاريخچه ارزنده‌اى از سرويس و خدمات هوائى را ارائه نموده و موفقيت خويش را به‌عنوان يکى از شرکت‌هاى معتبر هواپيمائى کشور تثبيت نمايد.