حفاظت از اموال و منافع سازمان منطقه آزاد کيش و حفظ نظم و امنيت در سطح جزيره به عهده مرکز انتظامات کيش است.


مأمورين انتظامات کيش با لباس متحدالشکل به رنگ آبى آسمانى به‌صورت واحدهاى موتورسوار و گشت سواره نظم و خودروهاى مجهز به چراغ گردان با هوشيارى و وظيفه‌شناسى درخور توجه، به‌صورت شبانه‌روزى مراقب امنيت و آسايش شهروندان و گردشگران کيش هستند.


اهم وظايف اين مرکز عبارت است از:


- صدور کارت شناسائى براى شهروندان.


- ممانعت از ساخت و سازها و حفارى‌هاى بدون مجوز و تصرف عدوانى زمين.


- حفاظت از سواحل، حيوانات و پرندگان جزيره و جلوگيرى از آلودگى محيط زيست.


- ممانعت از فعاليت‌هاى اقتصادى بدون مجوز.


- همکارى با بازرسان مواد غذائى و بهداشتى در معدوم نمودن مواد و کالاهاى غير بهداشتي.


- کنترل قايق‌هاى سياحتى از نظر داشتن مجوز فعاليت.


- شناسائى افراد ولگرد و اخلال‌کنندگان در نظم عمومى و آسايش شهروندان.


- نظارت بر رعايت شئونات اسلامى توسط شهروندان و مسافران.


- بازرسى واحدهاى تجارى - اقتصادي، خدماتى و ادارات و گزارش نارسائى‌ها به مديران.


- رسيدگى به شکايات مردم.

مرکز کنترل ترافيک کيش

مرکز کنترل ترافيک کيش از سال ۱۳۶۸ با دو هدف و مسئوليت عمده آغاز به کار کرده است:


۱. تسهيل در امر عبور و مرور وسايل نقليه و جلوگيرى از تصادفات.


۲. تعميم و گسترش فرهنگ رانندگى با اجراء درست مقررات راهنمائى و رانندگى.


وضع مطلوب عبور و مرور و ترافيک در کيش نشان مى‌دهد که مأمورين اين مرکز، با جديت و پيگيرى مداوم توانسته‌اند فرهنگ خوب راندن را در کيش گسترش دهند.


مرکز کنترل ترافيک کيش بر کار وسايل حمل و نقل عمومى نيز نظارتى دقيق به عمل مى‌آورد و علاوه بر کنترل مداوم، جلسات توجيهى هفتگى نيز براى رانندگان وسايل نقليه عمومى برگزار مى‌نمايد.