تقويت و گسترش صنعت آب و برق يکى از پايه‌هاى اصلى برنامه‌هاى توسعه در جوامع رو به رشد است. تا جائى که به جرأت مى‌توان گفت بدون آن امکان هيچ‌گونه موفقيتى در ديگر عرصه‌هاى قابل تصور نيست.


موقعيت اقليمى ويژه کيش از نظر کمبود منابع آب شيرين و شدت گرما در بيش از نيمى از سال و آهنگ سريع رشد جمعيت از طريق جذب مهاجر و افزايش شمار مسافرانى که به کيش سفر مى‌کنند موجب شده است که مسئله آب و برق در کيش از اهميتى دوچندان برخوردار گردد.


شرکت آب و برق کيش مسئوليت سنگين تأمين آب و برق موردنياز جزيره را به عهده دارد. اين شرکت از بدو تأسيس (۱۵/۱/۱۳۶۹) تاکنون توانسته است از طريق تعميرات، نوسازى و بهسازى تأسيسات و دستگاه‌هاى فرسوده قبلى و راه‌اندازى واحدهاى آب‌شيرين‌کن و دستگاه‌هاى توربين گازى جديد همراه با توسعه شبکه آب و برق به نيازهاى رشد و توسعه جزيره در زمينه آب و برق به نحو مطلوبى پاسخ مى‌گويد.


عمده‌ترين وظايف شرکت آب و برق کيش عبارت است از:


۱. توليد و توزيع آب شيرين قابل شرب برابر استانداردهاى بين‌المللى.


۲. ايجاد و توسعه شبکه فاضلاب به‌منظور حفظ بهداشت جزيره و پيشگيرى از آلودگى محيط زيست و تصفيه پساب حاصله جهت استفاده از امور آبيارى فضاى سبز.


۳. توليد و توزيع برق مورد نياز مصارف خانگي، تجاري، صنعتى و روشنائى معابر.


۴. بازسازى و نگهدارى شبکه آب و برق دستگاه‌ها و تأسيسات موجود و برنامه‌ريزى جهت توسعه آن با در نظر گرفتن طرح توسعه کيش.


۵. مطالعه طرح‌هاى استفاده از انرژى‌هاى پايان‌ناپذير طبيعى از قبيل انرژى خورشيدي، باد و امواج دريا.