بخش عمده مسافران کيش از طريق استفاده از خطوط هوائى وارد جزيره مى‌شوند. جزيره کيش با حدود ۲۰ پرواز روزانه يکى از پرترددترين نقاط در شبکه پروازى شرکت‌هاى هواپيمائى کشور است و هم‌اکنون از بيشتر مراکز استان‌ها پروازهاى مستقيمى به سوى جزيره انجام مى‌شود.شرکت هواپيمائى کيش که با سرمايه‌گذارى سازمان منطقه آزاد کيش تأسيس شده است پروازهاى متعددى را براى جابه‌جائى مسافران کيش اختصاص داده است. غير از شرکت هواپيمائى کيش شرکت‌هاى هواپيمائى آسمان، ساها، ماهان و کاسپين نيز فعالانه در جابه‌جائى مسافران مشارکت دارند.