مرکز توسعه خدمات و بازرگانى کيش وابسته به سازمان منطقه آزاد کيش در سال ۱۳۶۹ به‌منظور ارائه خدمات در زمينه‌هاى بازرگانى و سياحتى و مشارکت در طرحهاى عمرانى تأسيس شده است.


اين مؤسسه در طول هفت سال فعاليت خود در اجراء و تکميل بسيارى از طرح‌هاى عمرانى و خدماتى کيش نقش داشته و هم‌اکنون نيز علاوه بر ارائه نوع خدمات بازرگانى و سياحتى پروژه‌هاى مهمى را در دست اجراء دارد.