اداره سيستم مينى‌بوس‌رانى کيش از دى‌ماه سال ۱۳۵۷ توسط شرکت صيد کيش انجام مى‌شود. اين موضوع در نگاه اول کاملاً عجيب به‌نظر مى‌رسد. اما سازمان ادارى شرکت‌هاى وابسته به سازمان منطقه آزاد کيش به‌گونه‌اى است که هر يک از آنها همواره در خارج از حوزه فعاليت اصلى خويش آمادگى پذيرش مسئوليت‌هاى ديگرى ر انيز بداند. تأمين آسايش مسافران و گردشگران براى سازمان منطقه آزاد کيش بسيار حائز اهميت است، اين مسئوليت را به شرکت صيد کيش که از مکانات مناسب‌ترى در اين زمينه برخوردار مى‌باشد واگذار نموده استمم.


شرکت صيد کيش با ۴۴ دستگاه مينى‌بوس تويوتا مجهز به کولر با ظرفيت ۲۶ و ۳۰ صندلى از طريق همکارى با يک شرکت پيمانکار، قادر است روزانه بين ۲۰،۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ نفر مسافر را در جزيره جابه‌جا کند.


سيستم نظارت و کنترل مينى‌بوس‌رانى شرکت صيد کيش به‌صورت شبانه ‌روزى بر فعاليت مينى‌بوس‌رانى در سطح جزيره نظارت دارد و علاوه بر مرکز کنترل ترافيک کنترل‌هاى خاص خويش را اعمال نمايد.


بازار مرجان، بازار کيش اليت، بازار پرديس، دنياى بازي، هتل شايان، بازار مرواريد، بازار ونوس، بازار مريم، بازار فرانسه، بازار پارس خليج، بازار سفين روزانه حدود ۶ سرويس بين بازار مريم و غروب کيش در رفت و آمد است. ضمناً ده دقيقه قبل از ورود هواپيما به فرودگاه کيش ۴ دستگاه مينى‌بوس در محل فرودگاه مستقر مى‌گردد که مسافران تازه وارد را در حد فاصل فرودگاه تا بازار مرجان با کرايه ۷۵۰ ريال براى هر نفر به مقصد مى‌رساند کرايه بقيه مسيرها براى هر نفر ۵۰۰ ريال مى‌باشد. تأمين سرويس کليه مدارس کيش نيز برعهده شبکه مينى‌بوس‌رانى است.


شرکت صيد کيش قصد دارد ايستگاه‌هاى مينى‌بوس فعلى را به علت فرسودگى جمع‌آورى و ايستگاه‌هاى جديدى که متناسب با وضعيت عمومى جزيره و رفاه حال مسافران باشد احداث نمايد.


براى اشياء گمشده مسافران، صندوقى در نظر گرفته شده است. مسافرانى که کيف يا ديگر اشياء قيمتى خود را در مينى‌بوس جا مى‌گذارند مى‌توانند با شماره تلفن ۲۸۹۱ تماس بگيرند. سيستم بازرسى و نظارت مينى‌بوس‌رانى نيز با همين تلفن آماده رسيدگى به شکايات مسافران است.