جلسات توجيهى براى ميهمانان رسمى سازمان و ميهمانان خارجى که مايل هستند اطلاعات جامعى درباره کيش کسب کنند در اين سالن برگزار مى‌شود.


سالن بريفتينگ مرکز توسعه خدمات و بازرگانى کيش مجهز به دستگاه‌هاى صوتى و تصويري، وايت‌برد الکترونيکي، چندين ماکت (ماکت کل جزيره، ماکت برج صدف، ماکت مجتمع صيد کيش، ماکت مجتمع پانيذ و ...) و انواع نقشه‌ها و نمودارها از پروژه‌هاى عمده عمرانى کيش است که به اقتضاء موضوع جلسات از آنها استفاده مى‌شود.