يکى از زمينه‌هائى که مى‌تواند ديدار از منطقه آزاد کيش را جذاب‌تر و دلچسب‌تر کند، عزيمت به جزيره از طريق دريا است. سفر دريائى براى بيشتر ايرانيانى که در استان‌هاى بدون دريا زندگى مى‌کنند موقعيتى براى انجام يک تجربه دلپذير است و در حقيقت مى‌تواند شروع خوبى براى يک دوره مدت يا بلند استراحت در جزيره باشد.در حال حاضر مسئوليت اصلى رساندن مسافران دريائى را شرکت کشتيرانى والفجر ۸- وابسته به شرکت کشتيرانى جمهورى اسلامى ايران به عهده دارد.


شناورهاى شرکت والفجر همه‌ روزه (به‌جزء سه‌شنبه‌ها) از بندر لنگه به سوى جزيره کيش عزيمت مى‌کنند. مدت سفر دريائى از بندر لنگه تا کيش در حال حاضر ۴ ساعت است، اما در آينده نزديک با به راه افتادن خط شناورهاى تندرو شرکت والفجر که ظرفيت ۲۴۰ نفر مسافر را دارد اين مدت به ۲ ساعت کاهش مى‌يابد.


مسير ديگر که براى سفر دريائى به کيش وجود دارد، مسير بندر چارک به کيش است که به وسيله قايق‌هاى سرپوشيده انجام مى‌شود. اين قايق‌ها فاصله ۳۰ کيلومترى بندر چارک تا کيش را در مدت يک ساعت طى مى‌کنند. ضمناً از اين طريق امکان انتقال خودروهاى شخصى به جزيره هم براى مسافران وجود دارد. البته کسانى که چنين قصدى دارند، قبلاً بايد در بندر لنگه از دفتر سازمان منطقه آزاد کيش دفترچه (کارنه) براى اتومبيل خود دريافت کنند. در دفترچه مزبور شرايط انتقال اتومبيل به داخل جزيره به‌صورت کامل قيد شده است.